Návrat žáků prvního stupně

Dobrý den vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 se začne ve škole opět učit, byť jen na 1. stupni a v omezeném režimu, v tzv. systému rotační výuky. Znamená to, že do školy bude chodit jen polovina tříd 1. stupně, druhá polovina zůstává v systému distanční výuky. Po týdnu se třídy vystřídají.

Z tabulky je patrné, které třídy a v kterém týdnu do školy nastoupí:

 12. – 16. 4.19. – 23. 4.26. – 30. 4.3. – 7. 5.
výuka ve škole1. BC
2. CD
3. BD
4. AC
5. AC
1. AD
2. AB
3. AC
4.BD
5.BD
1. BC
2. CD
3. BD
4. AC
5. AC
1. AD
2. AB
3. AC
4.BD
5.BD
online výuka1. AD
2. AB
3. AC
4.BD
5.BD
1. BC
2. CD
3. BD
4. AC
5. AC
1. AD
2. AB
3. AC
4.BD
5.BD
1. BC
2. CD
3. BD
4. AC
5. AC

Přítomnost žáka ve škole je možná pouze tehdy, pokud dítě splňuje tyto podmínky:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,

b) podstoupí vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který mu bude poskytnut školou

Testování bude pravidelné, dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testovat  se budou všichni žáci.  Výjimku mají jen ti, kteří:

  1. prodělali COVID- 19 a jsou v ochranné lhůtě 90 dní. Pokud to bude Vaše dítě, je nutné třídní učitelce předat potvrzení lékaře.
  2. mají negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCT testu na přítomnost antigenu viru, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů
  3. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů.

Prosíme, seznamte děti s video odkazem, který je přesným návodem k testování.

Testovací sady jsou již v budově školy v dostatečném množství na nadcházejících 14 dní. Při samotném testování, které je velmi snadné a nebolestivé, bude každé třídní učitelce pomáhat asistentka Apelujeme na rodiče, aby omezili vstup do prostor školy a důvěřovali svému dítěti i nám.

Testování musí pravidelně absolvovat i všichni zaměstnanci školy.

Snažíme se v maximální možné míře dodržovat doporučené postupy.

  • Děti se budou učit v homogenních skupinách ve své kmenové třídě
  • Děti se učí v roušce, učitel má respirátor
  • Obědy dětem, které budou přítomny ve škole a stravují se ve školní jídelně, budou hromadně přihlášeny
  • Stravování v jídelně bude probíhat za přísných hygienických podmínek, v jídelně bude omezený počet obědvajících. Pokud rodič nechce, aby se dítě ve škole stravovalo, musí si obědy odhlásit!!!
  • I nadále platí možnosti vyzvednout si oběd u okénka na ulici. Týká se samozřejmě žáků, kteří nejsou zrovna v systému prezenční výuky.
  • Školní družina bude pracovat následujícím způsobem:

1. – 2. třídy – ranní družina ano, odpolední do 17,30 hod.

3. třídy – ranní družina ne, odpolední do 17, 30 hod.

4. třídy – ranní družina ne, odpolední do 16,00 hod.

Do ranní družiny doprovází dítě rodič – ten musí počkat na výsledek testu svého dítěte (cca 15 minut). V případě pozitivity si dítě odvádí domů.

Ti učitelé, kteří učí v několika třídách prvního stupně (např. anglický jazyk), budou svou třídu učit prezenčně a třídy, které jsou v tomto týdnu v režimu distanční výuky, distančně.

Předměty jako je INF, TV, HV, VV a PČ využijí učitelé k doplnění nebo procvičení učiva ČJ, M a AJ. Všichni si uvědomujeme, jak velké výkyvy a mezery ve vědomostech žáků budou.

Jestliže nebude rodič souhlasit s testováním nebo s nošením roušky ve škole, nechává si dítě doma a vzdělává ho sám – učitel zadává pouze práci a za její zvládnutí je zodpovědný rodič.

Alena Pechalová

– zobrazeno 51x

Back to Top