Platby obědů

Na bankovní účtet

KB: 115 – 460 583 02 67/ 0100

Zálohu na stravné ve výši 600,- Kč posílejte do 15.(určitého měsíce)předem na měsíc následující. Například v srpnu na září,v září na říjen…..

Uveďte VARIABILNÍ  SYMBOL = evidenční číslo dítěte.Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.Zálohy posílejte bez prázdnin(naposledy v květnu na červen a pak v srpnu na září).

Přeplatky za nevyčerpané obědy se nevrací,ale budou převedeny na další školní rok a použity na stravné v dalším školním roce s výjimkou žáků 9.ročníků a těch, kteří přecházejí na jinou školu.

Děkuji, Horová

– zobrazeno 239x

Back to Top