Poděkování

Na naší škole celoročně probíhá projekt „Pomáháme si“ . V rámci tohoto projektu se děti setkávají na besedách s lidmi s různým typem postižení a poznávají realitu jejich každodenního života. V letošním roce se v 9. ročnících děti na několika besedách setkaly s vychovateli a dětmi z Dětského domova v Dolních Počernicích. Díky tomuto projektu jsme mohli 17.5. 2018 s deváťáky tento domov navštívit. Chtěla bych poděkovat rodičům všech dětí, nejen těch z 9. ročníků, kteří nám poslali menší i větší dárečky. Věcí se nakonec sešla spousta a my jsme je s radostí předali tam, kde můžou alespoň trochu pomoci.

Šárka Curychová

– zobrazeno 516x

Back to Top