Poděkování za spolupráci

dovolte nám, abychom se s vámi rozloučili a poděkovali za spolupráci a přízeň v uplynulém školním roce. Všichni – vy i my – sledujeme stejný cíl a tím je vychovat – to především vy – a vzdělat – to především my – vaše děti. Naše snaha někdy narazí na nesouhlas, někdy vzniknou třecí plochy, někdy dojde k vzájemnému nepochopení, ale naší prioritou je řešit situace v klidu a profesionálně. S vámi, rodiči, jednáme na půdě školy, pokud přijdete, telefonicky, pokud zavoláte, na třídních schůzkách i třeba před školní budovou nebo na nákupech. Jsme rádi, když chápete nelehkou úlohu učitele i to, že každý učitel – stejně tak jako každý žák – je jiný, jinak komunikuje, jinak pracuje, jinak se vyjadřuje. Je už jen otázkou sociální vyspělosti, tolerance a schopnosti přijímat různorodost jako běžnou součást našeho života. Ze 700 žáků školy je téměř 90 cizinců, ve škole učí i několik učitelů s jiným mateřský jazykem než je čeština a všichni navzájem spolu dobře vycházíme. Nikde jinde než na vztahu dětí není tak dobře vidět, jak jazykové a jiné bariéry padají, jak si české děti s cizinci rozumí, jak si pomáhají, jak se navzájem obohacují. 

Nezbývá než poděkovat za výchovu vašich dětí a za vztah, jaký většina z vás ke škole má.

Přejeme vám pohodové léto.

Vedení školy 

– zobrazeno 151x

Back to Top