Podzim ve 2.C

Podzim je pro mnoho z nás nejkrásnějším obdobím v roce. Jak jinak se zamyslet nad jeho krásami, než pomocí barev, štětce a papíru.

Podzimní tematika se prolíná téměř ve všech předmětech, nejvíce si však o podzimu povídáme při hodinách prvouky. Umíme dobře rozpoznat savce a ptáky i s jejich znaky a víme, kteří ptáci odlétají na podzim  do teplých krajin a proč. Ve třídě jsme si také uspořádali podzimní výstavku zeleniny ( děti měly za úkol ji přinést). Umíme ji zařadit podle jejich druhů, tzn, že víme,  která je kořenová, cibulová, listová nebo košťálová. Zeleninu jsme se učili poznávat i některými smysly – čichem, hmatem i chutí, samozřejmě se zavázanýma očima. A věřte, že jsme se při tom dost nasmáli.

Během měsíce října jsme si při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyrobili a nakreslili:

– ježka s jablíčkem či hruškou

– opadávající pestrobarevné listí z vytrhávaného papíru

– pavoučka v pavučině

– veselého draka vlajícího na obloze.

Na tato naše výtvarná díla jsme využili jak vodovky, tak i tempery, voskovky i černý fix. Podívejte se s námi.

žáci 2. C

 J. Knobová

– zobrazeno 732x

Back to Top