Zápis do první třídy – postup

POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21 DO ZŠ J. A. KOMENSKÉHO, ČELÁKOVICE

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a zápisový list (dále jen žádost) najdete zde nebo na našich stránkách www.zscelakovice.cz  v dokumentech a formulářích.

2. Žádost si stáhnete, vytisknete a vyplníte ČITELNĚ hůlkovým písmem /nebo na počítači/, podepíšete.

3. Podepsanou žádost vyfotíte nebo naskenujete a pošlete v období od 1. do 30. 4. 2020 na adresu zapis@zscelakovice.cz Termín dodržte, dřívější žádosti nebudou akceptovány.

Pokud by někdo z vás měl možnost, lze žádost zaslat datovou schránkou na adresu: wz8mkht.

Pokud vlastníte elektronický podpis, tak jej využijte.

Při našem prvním setkání vás požádáme o doplnění originálního podpisu, ev. o předání originálu žádosti.

Po obdržení vaší žádosti vám zašleme potvrzovací mail s registračním číslem. Toto číslo si uschovejte, pod ním najdete své dítě v seznamu přijatých dětí. Potvrzovací mail očekávejte max.do 3 dnů od podání žádosti, nepřijde-li vám v tomto termínu, kontaktujte nás opakovaně.

Při žádosti o odklad školní docházky, postupujte stejně jako u žádosti o přijetí, jen s tím rozdílem, že si v dokumentech a formulářích stáhnete Žádost o odklad povinné školní docházky (zde).. K této žádosti přiložte, pokud máte vyřízená, příslušná doporučení od lékaře nebo klinického psychologa a z pedagogicko-psychologické poradny. V případě, že jste doporučení nestihli vyřídit, připište datum, do kdy je dodáte. Škola vám po obdržení všech dokumentů vystaví a zašle poštou ROZHODNUTÍ O ODKLADU.

Vážení rodiče,

snažíme se najít v této složité době pro Vás co nejschůdnější cestu a zbytečně Vás nezatěžovat administrativou. Až bude život zase v normálních kolejích, tak se s Vámi a s Vašimi dětmi rádi setkáme na půdě školy. V příštím školním roce plánujeme otevřít 3 – 4 první třídy, bude záležet na počtu přihlášených dětí. Často se ptáte, které paní učitelky půjdou do 1. tříd – uvažujeme o pí uč. Vránové, Kopecké, Čapkové a Pánkové. Zdůrazňuji, že uvažujeme, ve škole vše na 100% platí až 1. září. Další časté dotazy jsou na kamarády ve třídě – pokud si pro dvě děti napíšete vzájemný požadavek, jsme schopni vyhovět.

A poslední požadavek – pokud pošlete žádost k nám do školy, neposílejte další do jiné ZŠ nebo nás o tom informujte.

Držme si palce, aby se zase vrátil normální život.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a zápisový list zde.

Žádost o odklad povinné školní docházky zde.

Eva Kadlečková

– zobrazeno 326x

Back to Top