Přehled časů koncových hodin jednotlivých tříd

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k tomu, že naše škola musela přejít na nový informační systém Škola Online, nedisponuje nikdo z žáků ani rodičů aktuálními přístupovými údaji (všichni obdrží na začátku školního roku). Z tohoto důvodu není zobrazení rozvrhů pro školní rok 2020 / 2021 z Vaší strany možné. Proto zveřejňujeme pro Vaši informaci alespoň přehled koncových hodin, který naleznete zde. Dovolujeme si Vás však upozornit, že v případě potřeby může ještě dojít v rozvrzích k úpravám.

V. Michelčíková

– zobrazeno 40x

Back to Top