PŘIJÍMÁNÍ DO ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Vážení rodiče,

v příštím školním roce 2021/2022 budeme postupovat při přijímání dětí do školní družiny dle následujících pravidel:

Školní družina je určena žákům prvního stupně, přednostně však budou přijímáni do naplnění kapacity mladší žáci, konkrétně žáci 1.,2. a 3. ročníku, žáci dojíždějící a žáci obou zaměstnaných rodičů.

Dítě může být přijato do ŠD až na základě vyplněné žádosti.

Žádost odevzdejte nejpozději do 21.5. 2021 – osobně do schránky u hlavního vchodu do školy nebo emailem slamenova@zscelakovice.cz , stávající  žáci mohou předat své vychovatelce.

O přijetí do školní družiny budete informováni nejpozději do 25. 6. 2021  na www.zscelakovice.cz a na vstupních dveřích školy.

– zobrazeno 43x

Back to Top