PŘIJÍMÁNÍ DO ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025

Vážení rodiče,

pokud budete mít  zájem o školní družinu pro Vaše dítě i v příštím školním roce, posílám Vám pravidla o zařazení dítěte do ŠD.

PŘIJÍMÁNÍ DO ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025

V příštím školním roce 2024/2025 budeme postupovat při přijímání dětí do školní družiny dle následujících pravidel:

Školní družina je určena žákům prvního stupně, přednostně však budou přijímáni do naplnění kapacity mladší žáci, konkrétně žáci 1., 2. a 3. ročníku, žáci dojíždějící a žáci obou zaměstnaných rodičů.

Dítě může být přijato do ŠD až na základě vyplněné žádosti (zde)

Žádost odevzdejte nejpozději do 24.5. 2024 – osobně do schránky u hlavního vchodu do školy nebo emailem slamenova@zscelakovice.cz , stávající  žáci mohou předat své vychovatelce.

O přijetí do školní družiny budete informováni nejpozději do 28. 6. 2024 na www.zscelakovice.cz a na vstupních dveřích školy.

– zobrazeno 54x

Back to Top