Program jednání SRPŠ dne 15. 11. 2018

Program:

  1. Schválení uzávěrky projektů školního roku 2017/2018
  2. Požadavky školy na projekty 1. pololetí školního roku 2018/2019
  3. Informace k procesu nepřevádění financí na účet SRPŠ, ale přímé poskytnutí formy finančních prostředků
  4. Stanovy SRPŠ

ad 1 ) Uzávěrka školního roku 2017/2018

Zůstatek  k  1.9. 2017 15 340 Kč

 

Vybrané prostředky za I. pololetí 2017/2018 = 98 600 Kč

Podpořené projekty I. pololetí 2017/2018 = 83 000 Kč

Vybrané prostředky za II. pololetí 2017/2018 = 98 400 Kč

Podpořené projekty II. pololetí 2017/2018 = 97 000 Kč

Konečný zůstatek k 13. 11. 2018 = 32 299 Kč

 

Schválené projekty I. pololetí 2017/2018

V prvním pololetí 2017/2018 bylo vybráno celkem 98 600,00Kč. Na účet školy bude posláno celkem 83 000,00 Kč na podpořené projekty v I. pololetí 2017/2018. 

 

SRPŠ – I. pololetí 2017/2018
požadavek částka v Kč Schválení
balíček celá škola 25 000,00   Schváleno jednomyslně
hygiena 25 000,00   Schváleno jednomyslně
knihy – školní knihovna 15 000,00   Schváleno jednomyslně
podpora výtvarné výchovy   9 000,00   Schváleno jednomyslně
podpora hudební výchovy   9 000,00   Schváleno jednomyslně
CELKEM 83 000,00

 

Schválené projekty II. pololetí 2017/2018

Ve druhém pololetí 2017/2018 bylo vybráno celkem 98 400,00Kč. Na účet školy bude posláno celkem 97 000,00 Kč na podpořené projekty ve II. pololetí 2017/2018.

 

SRPŠ – II. pololetí 2017/2018
požadavek částka v Kč Schválení
balíček – třídy 29 000,00   Schváleno jednomyslně
trampolína – atrium (část) 20 000,00   Schváleno jednomyslně
podpora TV 10 000,00   Schváleno jednomyslně
podpora  VV 8 000,00   Schváleno jednomyslně
TOP 10 15 000,00   Schváleno jednomyslně
knihy do školní knihovny -2. část 15 000,00   Schváleno jednomyslně
CELKEM 97 000,00

 

Aktuální zůstatek na účtu je 32 299 Kč.

Zůstatek k  13.11. 2018 32 299 Kč

 

ad 2 ) Schválení projektů I. pololetí 2018/2019

 

SRPŠ – I. pololetí 2017/2018
požadavek částka v Kč Schválení
balíček celá škola 25 000,00 Schváleno jednomyslně
hygiena 25 000,00 Schváleno
knihy – školní knihovna 15 000,00 Schváleno jednomyslně
protidrogová prevence 12 500,00 Schváleno jednomyslně
CELKEM 77 500,00

 

Vybrané prostředky za I. pololetí 2018/2019 = 105 200 Kč

 

ad 3) Informace k procesu nepřevádění financí na účet SRPŠ, ale přímé poskytnutí formy finančních prostředků

Zástupci ZŠ a SRPŠ se dohodli na zkušebním přímém poskytnutí finančních prostředků.

ad 4) Stanovy SRPŠ

Připomínky ke stanovám budou probíhat elektronicky.  

 

– zobrazeno 158x

Back to Top