Projekt II. A – Chceme být zdraví

Hned po vánocích nás čekalo v prvouce téma „Lidské tělo, zdraví, nemoc a úrazy“.

Pro děti jsem zpracovala projekt na toto téma. Jeho cílem bylo doplnit a rozšířit dosavadní vědomosti a zkušenosti dětí a využít je v praxi. Kromě toho jsem chtěla, aby se děti do projektu aktivně zapojily a dokázaly odhalit širší souvislosti. Nedílnou součástí bylo vytváření, posílení adekvátních postojů, případně jejich změna.

V učebnici a pracovních sešitech se děti zorientovaly velmi dobře. Některé přinesly do školy encyklopedie, vzdělávací publikace a při hodině vysvětlily spolužákům, co je tam nejvíc zaujalo a proč. Na vlastním těle jsme zkoumali  funkci  jednotlivých orgánů  – tlukot  srdce v klidu i po deseti dřepech s výskokem, reakci kůže na chlad a teplo, děti se zkusily orientovat v prostoru se zakrytýma očima, určovat směr a zdroj zvuku jen podle sluchu, podle hmatu poznat spolužáka. Téma bylo doplněno pohádkou O zmrzlém králi a  básničkami.

Části těla, jejich  názvy  a funkci a význam pohybu pro zdravý vývoj jsme si  připomněli  i v hodinách tělesné výchovy. (foto – cvičení s overbaly)

Téma lidské tělo děti často komentovaly. Např.:To srdce je tady nějak blbě, koukají z něj nějaký trubičky. Kde se schovává čůrání než ho vyčůrám? Kdybychom neměli žíly, tak to bysme tedy měli blbý. Já myslel, že hýždě je sprostý slovo. To fakt máme v krku dvě trubičky a v jedný je rýma?

Druhá část projektu byla pro děti velmi zajímavá. Každé z nich má  zkušenosti s nějakou nemocí, návštěvou lékaře a některé i s úrazem. Velký rozruch vyvolalo zjištění, že některé nemoci způsobuje virus. Vědí spíš, co je to počítačový virus a nešlo jim do hlavy, jak může způsobovat nějakou nemoc. A tak jsme ty „nemocné“ viry vygooglovali. Zároveň jsme tam objevili fotografie a popisy bakterií. Děti zaujaly nádherné barvy a neobvyklé tvary bakterií a myslím, že mnozí zatoužili ty nádherné bakterie mít. Doma se všichni vrhli na počítač a zjišťovali informace, tiskli obrázky, o přestávkách je zkoumali a dohadovali se spolu. Někteří druhách si podezřele často chodili mýt ruce. Následující hodina výtvarky byla zcela ve znamení bakterií. Děti si „vytvořily“ svoji bakterii, pojmenovali ji, sdělovali, co bakterie způsobuje a jak se lze proti ní bránit. Zajímavé bylo, že všechny bakterie byly „zlé“. Jednoznačným favoritem byla  „koňofobie“, která způsobuje , že se lidi chovají jako zvířata a není proti ní lék. Podle Tomova  komentáře to asi máme všichni. (viz foto)

Třetí část projektu zahrnovala potraviny, jejich význam pro zdraví a výživovou hodnotu. Kromě zpracování tématu v pracovních sešitech děti porovnávaly svoje svačiny a pití, přemýšlely, jestli jim kuchařky dávají k obědu zdravé nebo nezdravé potraviny. Vymýšlely jídelní lístky a odůvodňovaly vhodnost zařazení některých surovin. Doma  zpracovaly na dva listy  co nám prospívá a co škodí. Tyto materiály jsme umístili na dva panely a postupně doplňovali, tak jak děti získávaly další informace. (viz foto). Vím, že děti jsou velmi všímavé, ale že budou posuzovat i moji svačinu z hlediska zdraví jsem netušila.

Potěšilo mě, že na „negativní“ panely umístily i dlouhé koukání na televizi, vysedávání u počítače, pozdní spaní, nedostatek pohybu.

Průběh projektu hodnotím jako vynikající. Výsledek splnil všechna má očekávání. A nakonec jeden komentář. „To je blbý, že to skončilo. Teď se budeme učit hodiny a to dávno znám“.

Na fotografie se můžete podívat v naší galerii a nebo kliknutím zde.

 

– zobrazeno 625x

Back to Top