PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY – EKOSYSTÉM

Ekosystém je ustálené společenství, kde rostliny a zvířata žijí v určitém prostředí, propojení vzájemnými vztahy. Je to soubor všech živých organismů a neživého prostředí daného místa.

V ŠD se učíme šetřit a poznávat blíže přírodu a tak na dané téma byla vyhlášena soutěž. V jednotlivých odd. děti namalovaly, nakreslily či nalepily ve skupinách na velký arch papíru,  určité prostředí, které si samy zvolily – rybník, les, louku, oceán, moře, savanu, prales, hory.

Soutěž děti velmi bavila a je to i vidět na jednotlivých výtvorech. Podívejte se, jak se jim to podařilo.

Iva Königsmarková 

– zobrazeno 57x

Back to Top