Provoz školy od 17. 5.2021

Info pro všechny žáky

  • Od 17.5.2021 je zrušena rotační výuka a zahajuje se běžný provoz školy.
  • Učí se dle platných rozvrhů nastavených v září 2020 v informačním systému Škola Online. V rozvrzích druhého stupně došlo ke změně učeben tak, abychom eliminovali pohyb žáků po škole. Přesto povaha některých předmětů na 2. stupni (chemie, informatika …) vyžaduje přesun do odborných učeben.  Další nutné přesuny proběhnou z důvodu dělení třídy na více skupin (jazyky, volitelné předměty…).
  • Ruší se homogenita skupin (jazyky, informatika apod.), která byla nastavena dle vládních nařízení v době uzavření, resp. částečného uzavření, škol.
  • Povinnost nosit roušku nebo respirátor v budově školy trvá.
  • Všichni – žáci i zaměstnanci – se testují jednou týdně, vždy v pondělí – všichni žáci ve své kmenové učebně. Pokud žák není v pondělí přítomen, testuje se v první den nástupu do školy – po dohodě na chodbě nebo na recepci školy.
  • Pravidla pouze pro 2. stupeň: každé pondělí nástup žáků 2. stupně v 7.30, od 7.40 probíhá testování. Pro žáky 2. stupně, kteří se nemusí testovat (ochranná lhůta 90 dní po prodělání covidu, aktuálně platné potvrzení o negativním testu ze zdravotnického zařízení), začíná výuka v 8. 00. Důvod: Zamezit pravidelnému zkracování první pondělní hodiny.
  • I nadále je možné, pokud nesouhlasíte s testovacími sadami školy, které jsou zdarma, sami vybavit dítě testem NOVEL (hradí zákonní zástupci).
  • Opět mohou zahájit činnost kroužky – na 2. pololetí se peníze nevybírají, děti čerpají přebytek z minulého období.
  • Provoz jídelny bez omezení, ruší se služba výdeje oběda na ulici s výjimkou výdeje oběda v první den nemoci dítěte – nutno zavolat do školní jídelny do 7 hodin ráno, oběd si v poledne prvního dne nemoci dítěte vyzvednete z ulice v okénku. Obalový materiál v tomto případě hradí škola. Eliminujeme pohyb cizích osob v prostorách školy.

Školní družina

Vstupuje od tohoto dne do normálního režimu pro všechny družinové děti, tj. provoz ŠD od 6.15 – 17.30, ruší se homogenita skupin, která byla nastavena dle vládních nařízení v době uzavření resp. částečného uzavření škol.

Vedení školy

– zobrazeno 49x

Back to Top