Putování za skřítky

Na druhý květnový týden od 11. do 15. 5. 2015 si třídy I. A a I.D  objednaly u lesních skřítků  slunečné počasí, aby mohly vyrazit na svou první školu  v přírodě. Místem konání bylo rekreační středisko Monínec. Všechny děti se na ŠvP velmi těšily. Už v autobusu pečlivě sledovaly okolní krajinu a vyhlížely svou náhradní školu.

Školu nenašly, zato v kopci objevily kouzelnou chatku Čertovku uzpůsobenou 35 – 40 ti školákům a pedagogickému doprovodu. Chatka byla naší školou, ubytovnou a místem her a soutěží. Na jídlo jsme chodili do hotelu, vařili nám moc dobře.

V dopoledních hodinách jsme se většinou učili. Děti plnily úkoly z českého jazyka a matematiky podle pracovních listů. Také kreslily skřítky podle přečteného textu, tvořily vlajky jednotlivých týmů, zdobily si trička a tašky barvami na textil, pro maminku vyráběly šperk – náramek či náušnice.

Odpoledne jsme měli dvě bojové hry – jednu se stanovišti a plněním úkolů, druhá byla cesta za pokladem, který v lese pro děti schoval skřítek Jahodníček.

Dvakrát jsme se koupali v hotelovém krytém bazénu a ve výřivce, navštívili jsme dětské lanové centrum (tam se asi dětem líbilo nejvíce). Byli jsme si také zajezdit na koních. Každý den si děti hrály venku kolem chaty. K dispozici bylo oplocené hřiště, dětské prolézačky, prostorná terasa se stoly, lavicemi a židlemi.

Každý večer jsme si zazpívali oblíbené písničky a kdo měl chuť, mohl si také zatancovat.Pak děti šuply do pyžam a na společné chodbě následovala  pohádka na dobrou noc. Četli jsme z knížky Lumpíček a Rošťanda od Zuzany Pospíšilové.

Celý pobyt se vydařil. Děti byly docela hodné, se zápalem plnily všechny úkoly. Za to dostaly diplomy a medaile. Ze ŠvP si také odvezly spoustu zážitků a drobné dárky.

Myslím si, že se nám škola v přírodě vydařila. Všichni prvňáčci odjížděli domů nadšeni. Už teď se těší na další pobyt v přírodě.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

tř.uč.L.Vajglová

asist. pedagoga I.Marešová

– zobrazeno 833x

Back to Top