Rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,

zde  najdete podle registračního čísla rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte do ZŠ Komenského 414, Čelákovice.

Toto je pro vás doklad o přijetí, písemná rozhodnutí o kladném vyřízení se podle zákona 472/2011 ze dne 20.12.2011, kterým se mění zákona č. 561/2004 Sb., nevydávají.

Rozhodnutí o nepřijetí a o povolení odkladu školní docházky zasíláme doporučeně zák. zástupcům dítěte.

Pokud budete ještě dodatečně žádat o odklad školní docházky, přineste prosím vyplněnou žádost o odklad školní docházky (ev. ji vyplníte ve škole) a obě nutné přílohy – tj. doporučení – od psychologa a od dětské lékařky

– to vše nejpozději do 31. 5. 2016.

Na pozdější žádosti nebudeme brát zřetel.

Pokud se ještě rozhodnete, že vaše dítě do naší školy nenastoupí, dejte nám prosím co nejdříve vědět, abychom s ním nepočítali.

 

Děkujeme za pochopení

vedení školy

kontakt:

kadleckova@zs.celakovice.cz

326 998 201

Foto ze zápisu 2016 – zde

– zobrazeno 6080x

Back to Top