Screeningové testování

Vážení rodiče,

v prvních 14 dnech nového kalendářního roku nás čeká screeningové testování všech žáků bez ohledu na to, zda jsou očkováni nebo prodělali onemocnění covid-19 – testuje se vždy v pondělí a čtvrtek neinvazivními testy z kraje nosu Sejoy, které již děti znají z předešlých testovacích dnů (veškerou přípravu provádí učitel, dítě provádí pouze samoodběr). U žáků 1. a 2. tříd bude v době testování kromě učitele přítomna i asistentka, která s testováním vypomůže, není tedy nutná asistence rodičů. I nadále platí možnost vybavit dítě na screeningové testování testem ze slin Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (tento test ovšem škola nehradí). Jiný test není možné z organizačních důvodů povolit. Zároveň je (dle MŠMT) nutné předložit příbalový leták tohoto testu.

Je nutné, aby v den testování přišlo dítě do školy včas. Při případném pozdním příchodu (návštěva lékaře apod.) nebo při příchodu jiný den nevstupují děti do prostor školy, nejprve budou otestovány na recepci.

Pokud dítě chodí do ranní družiny, bude otestováno při příchodu do ŠD.

Netestují se pouze děti, které předloží negativní výsledek z odběrového místa  – antigenní test ne starší než 24 hodin. PCR test ne starší než 72 hod. (tuto skutečnost je třeba doložit písemným potvrzením – potvrzení o negativním výsledku testu z laboratoře).

Pokud se žák testování nepodrobí, může se účastnit vyučování za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – po celou dobu pobytu musí mít žák nasazenou ochranu dýchacích cest, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat, při konzumaci pokrmů nebo nápojů ochranný prostředek nepoužívá, ale musí sedět v lavici (nesmí se pohybovat mezi ostatními žáky); pokud žák nebo zákonný zástupce odmítne používání ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nemůže se toto dítě účastnit prezenční výuky, zůstává doma na distanční výuce, škola poskytuje materiály k výuce a za zvládnutí látky je zodpovědný zákonný zástupce.

Pokud má žák pozitivní výsledek, je mu zakázána osobní přítomnost na výuce, je ihned umístěn do izolační místnosti, škola mu vystavuje potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu, kontaktuje se zákonný zástupce, ten si dítě odvádí domů, informuje o situaci pediatra, s potvrzením od školy může navštívit jakékoliv odběrové místo pro odběr na PCR test.

Pokud má dítě pozitivní antigenní test v pondělí, netýká se další opatření třídního kolektivu (děti nebyly v posledních dvou dnech v kontaktu). Pokud má dítě pozitivní test ve čtvrtek, odchází domů pouze toto dítě. Zbytek třídy zůstává v upraveném režimu ve škole až do výsledku PCR testu pozitivně testovaného (každý den se kolektiv testuje, po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci nasazený ochranný prostředek dýchacích cest, skupina zůstává po celou dobu homogenní, kolektiv je oddělen od ostatních žáků i při stravování, žáci nesmí cvičit a zpívat). Pokud bude výsledek PCR testu negativní, vrací se žák do školy a třída pracuje v normálním režimu. Pokud je výsledek testu pozitivní, řídí se škola opatřeními nařízenými Krajskou hygienickou stanicí.

Buďte připraveni si své dítě v případě pozitivního výsledku neprodleně vyzvednout.

Děkujeme za pochopení.

– zobrazeno 48x

Back to Top