Školní speciální pedagog

Vážení žáci, rodiče a pedagogové,

jmenuji se Tereza Doležalová a jako školní speciální pedagog nabízím od 1.12 2018 konzultační a poradenské služby všem žákům, rodičům a pedagogům – a to v oblastech výchovného a vzdělávacího procesu a rozvoje žáků.

S důvěrou se na mě můžete obrátit:

 • Pokud vidíte krátkodobé či dlouhodobé obtíže při zvládání učiva, problémy v kolektivu
 • Potřebujete poradit s volbou poradenského zařízení
 • Dítě ve škole nestíhá, neudrží pozornost, zapomíná, neví, co si má doma připravit
 • Potřebujete poradit s čímkoliv jiným

Ve škole jsem přítomna v pondělí a ve středu v době od 7:30 – 13:30, 1. Patro, chodba D, pracovna 144.

Od 7:30 – 8:00 konzultační hodiny – po domluvě je možné konzultační hodiny i odpoledne.

Od 8:00 – individuální či skupinová práce s žáky.

 

Činnosti školního speciálního pedagoga:

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků (realizace vyšetření, dotazníků, pozorování, screeningů, anamnézy)
 • Individuální práce se žákem (realizace speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních)
 • Provádění speciálně pedagogických vzdělávacích činností, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků
 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu
 • Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Průběžná komunikace a kontakty s rodinou žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky školy

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

V případě potřeby individuální a dlouhodobé práce s dítětem (více než jednou), je nutný individuální souhlas zákonného zástupce. O této situaci bude zákonný zástupce včas předem informován a požádán o udělená individuálního souhlasu.

 

– zobrazeno 535x

Back to Top