Školní sportovní liga – Čokoládové štafety


Základní škola Komenského 414,
Čelákovice


 


ČOKOLÁDOVÉ ŠTAFETY

 

V pátek 25. 9. 2015, opět za nádherného počasí, proběhl již 35. ročník ČOKOLÁDOVÝCH 
ŠTAFET. Závodů se zúčastnilo 11 tříd I. stupně a 9 tříd II. stupně.
Během třech hodin jsme viděli nádherné souboje na 250 metrovém atletickém oválu.
Řadu dětí přišli povzbudit rodiče a někteří si zavzpomínali na časy, když tuto štafetu běželi oni. Bohužel se běhalo na stejném povrchu jako
minulé generace. Závody se uskutečnily v krásné atmosféře, protože všichni přihlížející vytvořili pěknou diváckou kulisu.

 


Výsledková část:


pořadí tříd 10 x 250
m   


pořadí tříd 10 x 250
m


1. m.  5. A    8:08,1


1. m.  9. A    6:44,7


2. m.  5. C    
8:20,8


2. m.  9. B    6:51,6


3. m.  4. A    8:39,1


3. m.  8. B    7:04,1


4. m.  5. B    8:40,4


4. m.  7. A    7.17,9


5. m.  9. C    
8:45,2


5. m.  8. C    
7:19,1


6. m.  4. D    8:46,3


6. m.  7. B    7:36,5


7. m.  3. B    8:54,8


7. m.  8. A    7:48,2


8. m.  3. A    9:11,8


8. m.  6. A    8:10,1


9. m.  4. B    9:12,2


9. m.  6. B    8:35,0


10.m. 3. D    9:32,2


 


11.m. 3. C     9:57,7


 


 


I. stupeň


POŘADÍ NEJLEPŠÍCH JEDNOTLIVCŮ

 


3. TŘÍDY


 


DÍVKY


CHLAPCI


1. m.  Šandová R.  3.
A    48,8


1. m.  Manhart Z.  3.
D    49,5


2. m.  Kobková      
3. A    50,4


2. m.  Manhart F.  3.
D    49,6


3. m.  Jarošová      
3. B    50,8


3. m. 
Šenfeld         3. B    51,2


4. TŘÍDY


 


1. m.  Vrátná
         4.D     48,2


1. m.  Hozman       
4. C     42,9


2. m.  Hampejzová 4.
D  50,6  


2. m.  Melichar     
4. A    43,5


3. m.  Kasíková     
4. B    51,2


3. m.  Vlček
A.        4. A    45,0


5. TŘÍDY


 


1.
Holovská             5. A    43,8


1.       
Folc                5. A    41,4


2. Gonzorová        
5. B    46,6


2.       
Kračmar       5. A    44,4


3.
Fundová              5. C     46,7


3.       
Kefurt           5. B    44,6


II. STUPEŇ


 


6. TŘÍDY


 


1. Mazačová          
6. B    47,5


1.       
Karásek        6. B    43,1


2. Zikmundová K.  6.
A    48,1


2.       
Vajgl              6. A    43,5


3. Zikmundová L.  6.
A    49,3


3.       
Boychuk       6. B    45,9


7. TŘÍDY


 


1. Melicharová     
7. B    40,0


1.       
Dozorec       7. A    40,1


2. Dozorcová         
7. A    40,2


2.       
Skalický        7. A    42,7


3. Nováková N.     
7. A    43,8


3.       
Hořejší         7. A    43,1


8. TŘÍDY


 


1.
Pikalová              8. B    41,5


1.       
Kcheml         8. C     37,3


2. Paálová              
8. C     43,1


2.        Paulus          
8. C     37,4


3.
Holá                      8. B    43,5


3.       
Novotný       8. A    38,2


9. TŘÍDY


 


1. Vyskočilová      
9. A    41,3


1.        Kostoláni    
9. B    35,4


2. Nechvátalová    9.
A    41,4


2.       
Kohout         9. B    35,8


3. Čechlovská        
9. A    42,6


3.        Pěček                       
9. A    36,1

Celkem
běželo 200 žáků.

 

 


Miloš Bukač

– zobrazeno 1027x

Back to Top