Školská rada

Vážení rodiče,

v tomto kalendářním roce končí volební období současné školské rady a je nutné sestavit novou školskou raduhledáme tedy kandidáty z řad zákonných zástupců pro období 2021 – 2023.

Činnost školské rady:

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na činnost školské rady dle školského zákona.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, spolupracuje se školou.

Zasedání školské rady svolává její předseda 7 dnů před zasedáním. Zasedání jsou neveřejná, na vyzvání se jich může zúčastnit ředitel školy nebo jím pověřený zástupce, případně další osoby.

Školská rada je 9 členná (3 představitelé města, 3 pedagogové a 3 zákonní zástupci žáků).

Pokud byste se chtěli stát členem školské rady pro další volební období, neváhejte nás kontaktovat nejpozději do 16. 10. 2020 na michalikova@zscelakovice.cz a my vás zařadíme na listinu kandidátů.

Podoba a datum voleb bude zveřejněna po ukončení přihlašování kandidátů.

Renáta Michaliková

– zobrazeno 116x

Back to Top