Sláva, nazdar výletu…..nezmokli jsme… a bylo to prima !

Ve středu 22. 6. nastal čas našeho celodenního výletu s programem : návštěva hradu Kokořín, Mělník – nejdříve svačinka v zahrádce Městského muzea, potom návštěva Muzea kočárků a dále v sále Městského muzea program o starých řemeslech – představil se nám flašinetář, ponocný, krajánek ze mlýna,
doktor morové rány, doktor – apatykář, muzikant s vozembouchem. Potom jsme autobusem odjeli do obce Zelčín na statek s koňmi i dalšími zvířaty, byla tam prasata domácí, drůbež, morčata, fretky, kozy, ovce a také exotická : pštrosy a rodinka opiček : makakové. Opičky krmila naše paní průvodkyně okurkou a potom zase děti krmily zeleninou, suchým pečivem koníky, ovce , kozy.
Nejlepší byla ale jízda na koních a dále potom pohyb na “ herní louce „…domečky, skluzavky, pohyblivý zavěšený chodník…Na závěr opékání buřtů….
Po návratu do Čelákovic, když jsme vystoupili z autobusu, tak na dotaz paní učitelky, komu se výlet líbil, byly všechny ruce dětí nahoře a rodičům jsme ještě zazpívali písničku : Sláva, nazdar výletu, výletu, výletu, nezmokli jsme, už jsme tu, už jsme tady……..
Další den, 23.6.jsme si ještě o zážitcích povídali ve škole, kreslili “ výletní výkresy “ a zapsali si do sešitů ČJ o výletě několik vět …..zápis končil větou : Nejvíce se mi líbilo…a většina dětí napsala : všechno a to je velice potěšující pro paní učitelku i pro organizátorku programu, kterou je paní Marie Renzová z Mělnicka a které tento příspěvek též přeposílám jako pochvalu a poděkování…však naše vzájemná spolupráce ohledně výletů má dlouholetou tradici !
 
Samozřejmě  Z D E….mnoho fotek !!!!
 Za 1.A Jitka Skálová, tř.uč.

– zobrazeno 1020x

Back to Top