Třídní schůzka dne 15.11.2018

  1. Informace o chování a prospěchu třídy
  2. Omlouvání žáků – dřívější odchody ze školy (k lékaři apod.) budou vždy zapsány do žákovských knížek, jinak nebude žák uvolněn z výuky
  3. Poznávací zájezd do Velké Británie – informace na webových stránkách školy, facebooku, u zástupkyně ředitelky paní Michelčíkové
  4. Speciální pedagog – od 1.12.2018, v místnosti školní psycholožky
  5. Předběžná informace o plánované škole v přírodě
  6. Osobní konzultace o prospěchu a chování žáků

 

Přítomno 22 rodičů z 22.

Zapsala: Alena Špitálská

– zobrazeno 221x

Back to Top