„Umět číst je báječná věc, ale dá to práci.“

Výuka čtení je základem dalšího vzdělávání každého žáčka. Je třeba postupně dovést děti k tomu, aby četly rády, s porozuměním, správně, plynule a výrazně.

Splnit tento nelehký úkol nám pomáhá správný výběr vhodné čítanky, která je zdrojem krásné prózy a poezie. Na začátku školního roku jsou v čítance zařazeny krátké texty, básničky a říkadla. Mají motivační charakter, vzbuzují chuť a zájem o čtení. Neodradí ty, kteří nepatří ke zdatným čtenářům. Později jsou texty náročnější, ale delší text je členěn na kratší úseky. Nezapomíná se na motivaci čtení, nácvik obtížnějších slov a čtivost textů.

Kromě čítanky pak hledáme a vybíráme doplňkové čtení z bohaté nabídky dětské literatury a nezaháleli jsme ani o prázdninách. Na začátku září se skoro všechny děti pochlubily knížkou, kterou přes prázdniny přečetly. Seznámily s ní ostatní děti.

Nezapomínáme na krásné dětské knížky ani teď ve školním roce. Jednou týdně necháme čítanku doma a otvíráme knížku Ivony Březinové – Dárek pro Sáru, kde prožíváme příběhy druháků. Knížka se nám líbí.

Pilní čtenáři, kteří přečtou pěknou knížku doma, s ní potom ve škole seznámí své spolužáky. Děti se na tyto chvilky těší a samy připomínají, že mají přečtenou knížku a kdy už ji budou moci představit ostatním.

 

– zobrazeno 610x

Back to Top