Vážení rodiče,

tak, jak jsme avizovali  koncem minulého týdne, opakovaně jsou řádně stírány plochy, lavice, kliky, stoly apod. dezinfekčním prostředkem v rámci běžného úklidu. Čekáme na dodání dezinfekčních mýdel, která budou instalována ve všech dávkovačích ve škole. Vzhledem k napjaté situaci na trhu s těmito prostředky očekáváme zásilku tuto středu. Všechny děti byly dnes řádně učiteli poučeny o nutnosti  zvýšené osobní hygieny a instruovány o správnosti a četnosti mytí rukou. Znásobeny byly zásoby jednorázových ručníků ve třídách a na toaletách nebo před školní jídelnou. Nutno ovšem přiznat, že velkou práci v této oblasti zabezpečujete vy, rodiče, protože většina dětí je o správných hygienických návycích velmi dobře informována z rodin, a tak by to samozřejmě mělo být.  Za to vám děkujeme.  Monitorujeme  v rámci našich možností  výskyt respiračních onemocnění  u dětí, v případě obtíží bude žák izolován a neprodleně pozváni rodiče. 

Sledujeme  několikrát denně aktuality na stránkách MSMT i ministerstva zdravotnictví a KHS a řídíme se jimi. 

Děkujeme za podporu a pochopení.

za vedení školy Alena Pechalová

– zobrazeno 268x

Back to Top