Vážení rodiče,

od pondělí 1. 3. se uzavírají školy pro všechny žáky, tedy i pro děti 1. a 2.tříd.  Třídní učitelky těchto dětí rodiče už jistě informovaly o způsobu práce v následujících týdnech i o způsobu předávání práce, sešitů a úkolů. Obědy mají všechny děti plošně odhlášené. Budova školy nebude uzavřená, vstoupit ale můžete jednotlivě  pouze do foyer školy v dopoledních hodinách, od 8 do 12 a zde si od služby z řad provozních zaměstnanců práci pro své děti vyzvednout, resp. hotovou vrátit.  Učitelé nemají zákaz přístupu do budovy školy,  záleží na nich, zda budou pracovat v režimu home office nebo učit děti distančním způsobem ze své třídy nebo kabinetu. Provozní zaměstnanci pokračují v pravidelné dezinfekci a úklidu,  zabezpečí  čistotu v okolí školy a zvelebí atrium, školu připraví na nástup dětí.

Nikomu z nás tento způsob výuky nevyhovuje, je ale ve stávající situace nezbytný a naše škola se, troufám si tvrdit, podmínkám pružně přizpůsobila. Online výuka na 1. stupni  doposud činila  průměrně 15 hodin týdně , na 2.stupni děti s učiteli pracují online 5 – 6 hodin denně.

V případě  problémů, které jsme schopni a oprávněni řešit, se na nás s důvěrou obraťte. Nechtějte po nás ale – jak se stalo v minulých dnech, nyní jsou tato přání bezpředmětná  –  abychom překračovali rámec našich pravomocí – např. abychom povolili dětem učit se bez roušek, abychom vyžadovali, aby děti 9. ročníků do škol nastoupily , abychom odmítali případné povinné testování dětí apod. Lidsky vás možná chápeme, chápejte ale vy nás, škola je součástí systému a systém je řízený státem, stejně jako všichni občané , i ředitel a učitelé musí tento systém respektovat a podřizovat se mu

Přeji vám všem hodně zdraví

Alena Pechalová

– zobrazeno 54x

Back to Top