Vážení rodiče, milé děti,

letošní školní rok končí a věřme, že končí i mimořádná opatření a škola se v září otevře v běžném režimu, na který jsme zvyklí.

Děkuji ještě jednou za to, jak jste vy, rodiče, k situaci v druhém pololetí školního roku přistoupili. Práce dětí a jejich přístup a míra učení v době uzavření školy se projeví v příštím školním roce, protože známky v tomto pololetí vypovídající nejsou. 

Dovolím si malou radu – ať si děti alespoň týden před nástupem do školy látku zopakují, třeba jen hlavní předměty, návrat po 4 měsících distanční výuky nebude snadný a to, co nebylo důsledně probráno ve škole, nebude automatiky v paměti uložené a pochopené.

Přeji Vám i Vašim dětem krásné prázdniny.

Alena Pechalová

Z mailů rodičů učitelům na konci školního roku:

…i Vám dlužíme poděkování za skvělé odvedenou práci. Věřím, že to občas nebylo jednoduché, ale vše jste zvládla úžasně.

…nezbývá, než Vám i Vašim kolegům popřát hodně štěstí a sil do dalších let a nadále takovou preciznost, s jakou svou práci děláte.

….ráda bych touto cestou poděkovala za spolupráci s vaší školou, zejména pak s naší třídní paní učitelkou Jitkou Skálovou v době „nečekaného volna“. Máme syna v 1.A, od počátku docházky se mu ve škole moc líbí a to také díky paní učitelce. Chtěli bychom jí poděkovat za výborné a velmi podrobné návody pro nás, laiky, jak doma postupovat při učení a také za její ochotu a pomoc při řešení jakéhokoliv problému.

…..řekla jsem Vám to mnohokrát, ale musím znovu.  Vaší práce si nesmírně vážím, nedělala bych ji ani za zlatý důl, protože jen na třídních schůzkách jsem si mockrát říkala, že větší boj je s rodiči, než s dětmi.

….ať jsou rodiče více sebekritičtější, nepřesouvají zodpovědnost za výchovu na školu a najdou si více času pro své děti.

…včera na mě padl smutek, že po 9 letech už je konec a kdybych měla znovu volit, kterou školu vybrat, tak zvolím tu vaši.

– zobrazeno 251x

Back to Top