Vážení rodiče, milé děti,

dovolte nám, pedagogům vaší školy, abychom vám tak trochu netradičně popřáli jen normální prázdniny a normální dovolenou  – bez roušek, bez respirátorů, bez omezení a beze  strachu, prostě jen ty běžné dny plné sluníčka a pohody. A víry, že se v září vrátíme do lavic všichni, zůstaneme v nich dlouho a budeme se zase jen normálně učit. Zasloužíme si to.

Letošní rok byl tak jiný, tak zvláštní, tak divný – a přesto jsme ho zvládli. Vy, Vaše děti, my. Někdo si dokázal, že se umí přizpůsobit každé situaci –  i v online výuce se našel a neviděl v ní problém. Jiný ji nezvládal a možná ani nezvládl. Protože mu nevyhovuje, protože potřebuje vidět učitele, slyšet látku, být fyzicky ve škole. Všichni  jsme ale strádali tím, že jsme byli uzavření ve svých bytech a domech, že jsme své přátele viděli jen na monitoru a sociální okleštění mělo na všechny, především ale na děti, obrovský dopad. A trvalo to strašně dlouho.

V době distanční výuky jsme ve škole nezaháleli. Vznikla nová učebna přírodopisu, nové  dřevěné obložení v malé i velké tělocvičně, připravujeme rekonstrukci další učebny. Dvanáct učeben napříč  celou školou jsme vybavili novými  dataprojektory, které už nyní učitelé při výuce hojně užívají. 

Od září zavádíme čipový systém pro vstup do budovy školy. Čipy dostávají děti od školy zdarma a svůj čip – pokud ho neztratí – budou používat po celou dobu své docházky. Poté ho vrátí škole. Díky systému čipů už nadále není potřeba kartička na obědy, vše je uloženo v čipu. Díky kompatibilitě s Online školou budete mít přehled o Vašem dítěti, o jeho příchodech a odchodech z budovy školy.   

Přijímáme 73 prvňáčků, kteří se budou učit ve čtyřech třídách. Ve škole bude v příštím školním roce téměř 700 dětí ve 32 třídách. S nimi bude pracovat 72 pedagogických pracovníků, provoz, čistotu a obědy zabezpečí 20 nepedagogických zaměstnanců.

Těšíme se na setkání na zářijových třídních schůzkách.

Vedení školy

– zobrazeno 50x

Back to Top