Vážení rodiče,

pokud se budete vracet z rizikových oblastí, snažně Vás žádáme, abyste nechali po návratu dítě v domácí péči po dobu minimálně dvou týdnů. Aktuální mapu rizikových oblastí můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz).

Současně Vás chceme informovat o tom, že jsme učinili hygienická opatření jako je například denní sanitační úklid všech prostor včetně omývání drobných předmětů nebo častější mytí rukou. V nejbližší době bude běžné mýdlo v dávkovačích nahrazeno dezinfekčním mýdlem, a to ve všech prostorách školy. V pondělí ráno po návratu z jarních prázdnin budou všechny děti vyučujícími poučeny o nutnosti dodržování osobní hygieny, o nutnosti častého mytí rukou a ohleduplnosti vůči ostatním. Pokud žák projeví během dne sebemenší příznaky nemoci – mírný kašel nebo nachlazení, škole je doporučeno držet dítě v karanténě až do příjezdu rodičů.

Děkujeme za pochopení
Vedení školy

– zobrazeno 461x

Back to Top