Volba 2. cizího jazyka pro žáky současných 6. tříd

V úterý 6.4. 2021 bude žákům 6. tříd zaslán prostřednictvím komunikačního software MS TEAMS formulář za účelem volby 2. cizího jazyka. (Stejným způsobem, jako jsou žákům zadávány domácí úkoly.)

Ve školním roce 2021 / 2022 si budoucí sedmáci budou moci volit z těchto jazyků: ruský jazyk, německý jazyk a španělský jazyk. Je však nutné zvolit i náhradní variantu jazyka pro případ, že by z organizačních důvodů (malý zájem) nebylo možné jazykovou skupinu otevřít či pro příliš velký zájem o jeden jazyk otevřít více paralelních skupin.

Žáci, kterým poradenské zařízení nedoporučuje studium 2. jazyka (v platném doporučení), vyplňují variantu PSPP (předmět speciální pedagogické péče) vyučovaný speciálním pedagogem. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je přizpůsoben vzdělávacím možnostem a předpokladům jednotlivých žáků, proto jej nelze přesně vymezit. Pedagog při tvorbě vzdělávacího obsahu vychází z doporučení školského poradenského pracoviště, konkrétních potřeb žáka, míry podpůrných opatření. V případě jakýchkoli dotazů ohledně volby předmětu speciální pedagogické péče se obracejte na Mgr. Terezu Doležalovou (speciální pedagog) nebo Mgr. Alenu Špitáslkou (výchovná poradkyně).

Formulář je nutné odeslat nejpozději 13.4.2021.

Za vedení školy

Vilma Michelčíková

– zobrazeno 61x

Back to Top