Vážení rodiče žáků 8. a 9. tříd,

na třídní schůzce bude přítomno několik zástupců okolních středních škol a učilišť, budou
na chodbě B v 1. patře, kde se nacházejí třídy 9.A a 9.B. Poskytnou vám veškeré informace
o vzdělávání na jejich školách a dají vám i informační letáčky.
Možná by bylo dobré, kdybyste na třídní schůzku tentokrát vzali i své děti, jde především
o jejich budoucí vzdělávání.
Dostali jsme Atlasy školství pro Prahu a Středočeský kraj, bohužel v omezeném množství, takže je rozdám žákům 9. tříd do dvojice. Stejné informace, dokonce průběžně aktualizované, najdete na www.atlasskolstvi.cz.

Vážení rodiče vycházejících žáků

Na třídních schůzkách jste byli informováni o přijímacím řízení na střední školy a o Přehlídce škol v Kolíně…

Vážení rodiče vycházejících žáků,

na třídních schůzkách jste byli informováni o přijímacím řízení na střední školy a o Přehlídce škol v Kolíně.

Pro vás, kteří jste se na schůzku nemohli dostavit:

v     Katalog škol k volnému stažení najdete na www.flecr.cz

v     Kolínská přehlídka škol se koná ve dnech 13. a 14. října 2014 v Městském společenském domě v Kolíně, po oba dny stejné školy, pokud se pojedete s dětmi podívat, musí být předem omluveny z vyučování.

v     Předem omluveny musí být i v případě, že pojedete navštívit střední školy ve dny otevřených dveří.

v     Doporučuji objednat děti k profesnímu vyšetření buď v Pedagogicko psychologické poradně v Praze-Hloubětíně (paní doktorka Mrzílková 281 867 331 – nebo jiná tamtéž), nebo na Pracovním úřadu v Praze, nám. Republiky 3, kde byli loni na besedě k volbě povolání (pan Lehovec, 950 151 325).

v     Odkazy ke školám:

www.infoabsolvent.cz
www.neflakamse.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.msmt.cz

v     S případnými dotazy mě můžete kontaktovat na spitalska@zs.celakovice.cz

v     nebo osobně v době konzultačních hodin (každý čtvrtek od 12:45 – 14:25 ve školní knihovně.

Back to Top