Výlet na Pražský hrad

V měsíci březnu třídy 4.A a 4.C navštívily Pražský hrad.

S průvodkyní jsme prošli všechna nádvoří, katedrálu

svatého Víta, Královský palác a Zlatou uličku. V katedrále

se děti nejvíce zajímaly o dveře se sedmi zámky, které vedou

ke korunovačním klenotům. Kopie těchto klenotů shlédly

v Královském paláci. Ve Zlaté uličce nahlédly do malých domečků,

které ukazovaly život ve středověku. Výlet zakončil kapitolu

učiva ve vlastivědě z období Lucemburků.

– zobrazeno 804x

Back to Top