Vyprávěj …

 (4. – 9. ročník)

Letos opět vyhlašujeme soutěž ve čtení autorské prózy.

Pravidla jsou jednoduchá, ale pozorně si je přečti.

Hlavním úkolem je vymyslet příběh na dané téma a pak ho prezentovat před porotou.

Rozsah práce je dobrovolný, ale nesmí být kratší než A5 (malý sešit).

Hotovou práci můžete odevzdat e-mailem paní učitelce Marcele Svaškové (marcela.svasek@seznam.cz) nebo Aleně Špitálské (spitalska@zscelakovice.cz).

Pokud chcete, odevzdejte ji napsanou ručně do 30.dubna 2018.

S termínem vlastní prezentace budete včas seznámeni.

 

Témata:

1) Jak jsem viděl/potkal ducha

2) Můj den blbec

3) Co jsem viděl dírou v plotě

4) Hledám prince na bílém koni zn. spěchá

5) Volné téma

Hodně úspěchů při psaní!

– zobrazeno 945x

Back to Top