Vyprávěj …

(4. – 9. ročník)

Letos opět vyhlašujeme soutěž ve čtení autorské prózy.

Pravidla jsou jednoduchá, ale pozorně si je přečti.

Hlavním úkolem je vymyslet příběh na dané téma a pak ho prezentovat před porotou.

Rozsah práce je dobrovolný, ale nesmí být kratší než A5 (malý sešit).

Hotovou práci můžete odevzdat e-mailem paní učitelce Marcele Svaškové (svaskova@zscelakovice.cz) nebo Aleně Špitálské (spitalska@zscelakovice.cz).

Pokud chcete, odevzdejte ji napsanou ručně do 10. května 2019.

S termínem vlastní prezentace budete včas seznámeni.

 

Témata:

1) Haló, haló… (dialog)

 2) Za zamčenými dveřmi (sci – fi)

3) Jak jsem přežil/nepřežil hodinu tělocviku (vypravování)

4) Příběh PET lahve (detektivka)

5) Pohádka o sněhové kouli

6) Volné téma

Hodně úspěchů při psaní!

 

– zobrazeno 706x

Back to Top