Vyprávěj …

4. – 9. ročník

Letos poprvé vyhlašujeme soutěž ve čtení autorské prózy.

Pravidla jsou jednoduchá, ale pozorně si je přečti.

Hlavním úkolem je vymyslet příběh na dané téma a pak ho prezentovat před porotou.

Rozsah práce je dobrovolný, ale nesmí být kratší než A5 (malý sešit).

Hotovou práci můžete odevzdat e-mailem paní učitelce Marcele Svaškové (svaskova@zs.celakovice.cz) nebo Aleně Špitálské (spitalska@zs.celakovice.cz).

Pokud chcete, odevzdejte ji napsanou ručně do 12. května 2017.

S termínem vlastní prezentace budete včas seznámeni.

 

Témata: 1) Bylo – nebylo … (pohádka)

             2) Já pampeliška (vypravování ze života pampelišky)

             3) Obhajoba ježibaby z perníkové chaloupky (ze soudní síně – řeč před 

                  soudem)

              4a) Ztratila se třídní kniha!(detektivní příběh)

              4b) Když zapadlo slunce … (detektivní příběh/horor)

              5) Volné téma

Hodně úspěchů při psaní!

 

– zobrazeno 2012x

Back to Top