Výsledky přijímacích zkoušek do třídy se specializací

K přijímacímu řízení do 6. třídy se specializací “anglický jazyk / matematika” se přihlásilo celkem 61 žáků. Ještě před termínem zkoušek, které se konaly 6.5.2022 (a v náhradním termínu 11.5.2022) se 6 dětí odhlásilo z důvodu přijetí na víceletá gymnázia nebo z jiného důvodu. Zkoušky tedy vykonalo 55 žáků a žákyň, z nichž se dalších 9 k dnešnímu dni dostalo na víceleté gymnázium. Na závěr se tedy rozhodovalo mezi 46 dětmi.

Do třídy se specializací bylo přijato v každém oboru 14 žáků, tj. celkem 28 dětí.  Konečné výsledky k 11.5.2022 naleznete zde.

Dovolujeme si upozornit, že mezi žáky, kteří byli přijati do třídy se specializací jsou děti, které stále čekají na výsledky odvolacích řízení na víceletých gymnáziích. Proto je možné, že v průběhu května či června dojde ještě k dodatečnému zařazení žáků do třídy se specializací dle pořadí pod čarou. V takovém případě budeme rodiče o této skutečnosti kontaktovat telefonicky nebo emailem.

Vilma Michelčíková

– zobrazeno 236x

Back to Top