VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO TŘÍDY SE SPECIALIZACÍ

“MATEMATIKA / ANGLICKÝ JAZYK” PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Přijímacího řízení do třídy se specializací, které proběhlo ve dnech  14.5. a 21.5.2021, se zúčastnilo celkem 40 žáků 5. tříd – 25 zájemců o anglický jazyk a 15 zájemců o matematiku.

Do třídy se specializací bylo přijato celkem 25 dětí (15 nejúspěšnějších v zaměření na anglický jazyk a 10 nejúspěšnějších v zaměření na matematiku). Předpokládáme však, že tento stav není konečný, protože mezi přijatými žáky jsou uchazeči o víceletá gymnázia, kteří čekají na výsledky odvolacího řízení. Uvolněná místa po dětech dodatečně přijatých na gymnázia budou doplněna žáky umístěnými tzv. “ pod čarou” v pořadí uvedeném na výsledkové listině. Žáky a jejich rodiče bude o této skutečnosti informovat třídní učitel.

Výsledky přijímacího řízení naleznete zde.

– zobrazeno 115x

Back to Top