VÝSLEDKY PŘIJÍMCÍCH ZKOUŠEK DO TŘÍDY SE SPECIALIZACÍ ANGLICKÝ JAZYK / MATEMATIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

O třídu se specializací anglický jazyk / matematika projevilo pro příští školní rok zájem celkem 81 žáků. K přijímacím zkouškám se dostavilo 65 žáků, 3 žáci se zúčastní dodatečných přijímacích zkoušek 26.5.2023, 12 žáků bylo v mezidobí přijato na víceletá gymnázia.

Výsledky přijímacího řízení:

SPECIALIZACE ANGLICKÝ JAZYK

Na specializaci „anglický jazyk“ bylo přijato 15 žáků, 3 žáci skončili tzv. pod čarou. Toto pořadí zatím nelze považovat za končené, protože někteří z těchto žáků stále čekají na výsledek odvolacího řízení. O případných posunech v pořadí  budeme uchazeče telefonicky či písemně informovat.

Dalších 15 žáků, kteří absolvovali přijímací zkoušky, bohužel, nesplnilo podmínku min. 50 % úspěšnosti v obou testech (Čj a Aj). Proto byli tito žáci vyřazeni.

Pořadí jednotlivých žáků a jejich úspěšnost naleznete ZDE.

SPECIALIZACE MATEMATIKA

Na specializaci „matematika“ bylo zatím přijato pouze 12 žáků. Tři místa zůstala neobsazená. Po dodatečných přijímacích zkouškách (26.5.2023) bude pořadí doplněno a aktualizováno. Nicméně, stejně jako v případě anglického jazyka, i zde někteří žáci čekají na výsledek odvolacího řízení a může tedy dojít i k dalším posunům v pořadí.

Úspěšnost žáků v oboru matematika byla vyšší než v případě anglického jazyka. Podmínku 50 % úspěšnosti v obou předmětech (Čj a Ma) splnilo 28 žáků a pouze 4 žáci byli vyřazeni.

Pořadí jednotlivých žáků a jejich úspěšnost naleznete ZDE.

– zobrazeno 391x

Back to Top