Výsledky rozřazovacích testů žáků 5. tříd

O studijní obor Anglický jazyk a komunikace a Matematika a její aplikace projevilo zájem 46 žáků 5. tříd z nichž 8 se v mezidobí dostalo na víceletá gymnázia. Celkem tedy vykonávalo písemné zkoušky z českého jazyka, anglického jazyka a/nebo z matematiky 38 dětí. Do oboru Matematika bylo přijato 15 dětí, do oboru Anglický jazyk 11 dětí, 10 žáků bylo vyřazeno, neboť nedosáhli 50 % bodové hodnoty v jednom z oborových předmětů a / nebo ve zkoušce z českého jazyka. Dva žáci zůstali tzv: pod čarou v oboru Matematika.

Výsledky těchto testů naleznete zde spolu s přehledem o přijatých žácích do obou oborů.

– zobrazeno 287x

Back to Top