Zájemci o školní kluby a kroužky

1. Všichni zájemci o školní kroužky či kluby odevzdají vyplněnou a podepsanou přihlášku ( www.zscelakovice.cz/formulare/prihlaska_krouzek.docx ) svému třídnímu učiteli nebo vedoucímu kroužku NEJPOZDĚJI 11.9.2019.

2. Přehled otevřených kroužků a klubů bude zveřejněn nejpozději 13.9.2019

3. Otevřené kroužky a kluby zahájí svou činnost v týdnu od 16.9.2019

– zobrazeno 232x

Back to Top