Žákům 5. tříd a jejich rodičům

Milí páťáci, vážení rodiče,

ve školním roce 2019 / 2020 opět  plánujeme na II. stupni naší ZŠ otevření jedné 6. třídy se specializací na anglický jazyk a / nebo matematiku. Žáci této třídy budou mít v šestém ročníku o 1 hodinu navíc ve své specializaci oproti běžné třídě.(na úkor 1 hodiny českého jazyka). Ve vyšších ročnících  bude rozšířená výuka nahrazovat volitelné předměty, tj. navíc 2 hodiny ve své specializaci ( český jazyk již v běžné časové dotaci).

Zájemci o studium ve specializované třídě vyplní přihlášku, která  je ke stažení na stránkách školy  ( www.zscelakovice.cz/dokumenty-a-formulare ) a odevzdají ji svému třídnímu učiteli do 7.5.2019 ¹)

Kritéria pro zařazení žáků do třídy se specializací jsou následující:

  1. Známka „výborný“ nebo „chvalitebný“ na závěrečném vysvědčení ze 4. ročníku a na pololetním vysvědčení z 5. ročníku z českého jazyka a anglického jazyka nebo matematiky
  2. Doporučení třídního učitele.
  3. Vstupní test z českého jazyka a anglického jazyka nebo matematiky. ²)
  • Minimální počet žáků pro otevření výše uvedené třídy je 18.
  • Maximální počet žáků ve třídě je 24.

V případě dotazů se obraťte písemně nebo telefonicky na zástupkyni II. stupně V. Michelčíkovou (tel. 326 998 259, michelcikova@zscelakovice.cz).

 

¹) Doporučujeme, aby přihlášku vyplnili i žáci, kteří nebyli přijati na osmiletá gymnázia a čekají na výsledek odvolacího řízení.

²) Vstupní testy budou probíhat v prvním červnovém týdnu.

– zobrazeno 470x

Back to Top