Zápis do 1. třídy na šk. rok 2019/2020

podrobné informace

 

Zápis budoucích prvňáčků na školní rok 2018/19 se bude konat:

ve čtvrtek   4. 4. 2019   13 – 17 hod.

     v pátek  5. 4. 2019   13 – 16 hod.

 

Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, prosíme, vyřiďte si:

doporučení z pedagogicko-psychologické poradny

a od dětského lékaře nebo klinického psychologa VČAS a přineste je s sebou už k zápisu.

 

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 a to i v případě žádosti o odklad. Dle školní zralosti děti nastoupí do školy nebo jejich zákonní zástupci požádají o odklad školní docházky.

Děti narozené v období od 1. 9. do 31. 12. 2013 mohou nastoupit do školy s doporučením pedagogicko-psychologické poradny.

Děti narozené po 31. 12. 2013 mohou nastoupit do školy pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Žádost o přijetí musí podat i zákonní zástupci dítěte, kterému byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

 

Vezměte s sebou

svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců doklad dítěte – cestovní pas, doklad o povolení pobytu v České republice (neplatí pro občany EU)

 

Náhradní termín zápisu je 24. 4. 2019 v době od 14:00 do 15:00 hod. nebo po tel. domluvě na čísle 326 998 201.

U zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude na stránkách školy a na hlavní budově školy nejpozději do 30. 4. 2019 zveřejněna informace o přijetí do první třídy.

 

Odklad školní docházky

V případě, že rodiče žádají  o odklad a již budou mít v den zápisu doporučení obou zařízení (školské poradenské zařízení a odborný lékař-dětský nebo klinický psycholog), vyplní na místě žádost o odklad a zároveň obdrží rozhodnutí ředitelky školy  o odkladu.

Pokud rodiče odklad zvažují nebo ještě nemají v den zápisu obě doporučení, požádají o přijetí dítěte, obdrží žádost o odklad, kterou doručí do kanceláře zástupce ředitele školy až spolu s doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (v co nejkratší době), nejpozději však do 31. května 2018. V den doručení  obdrží rodič rozhodnutí ředitele školy o odkladu.

 

Průběh zápisu

Zápis bude probíhat v přátelském duchu, nejprve vyplníme a zkontrolujeme potřebné formuláře a pak bude následovat individuální rozhovor s dítětem, u kterého můžete, ale nemusíte být přítomni. Rozhovor bude zaměřen na motivaci dítěte, chceme, aby se do naší školy těšilo.

 

Ve šk. roce 2019/20 budeme otvírat 3 – 4 první třídy podle počtu přihlášených dětí.

 

 

– zobrazeno 543x

Back to Top