Zápis do 1. třídy – podrobné informace

Zápis budoucích prvňáčků na školní rok 2020/21 se bude konat:

ve čtvrtek   2. 4. 2020   13 – 17 hod.

v pátek  3. 4. 2020   13 – 16 hod.

Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, prosíme, vyřiďte si:

doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře nebo klinického psychologa VČAS a přineste je s sebou už k zápisu.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a to i v případě žádosti o odklad. Dle školní zralosti děti nastoupí do školy nebo jejich zákonní zástupci požádají o odklad školní docházky.

Děti narozené v období od 1. 9. do 31. 12. 2014 mohou nastoupit do školy s doporučením pedagogicko-psychologické poradny.

Děti narozené po 31. 12. 2014 mohou nastoupit do školy pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Žádost o přijetí musí podat i zákonní zástupci dítěte, kterému byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Vezměte s sebou

svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců doklad dítěte – cestovní pas, doklad o povolení pobytu v České republice (neplatí pro občany EU)

Náhradní termín zápisu je 22. 4. 2020 v době od 14:00 do 15:00 hod. nebo po tel. domluvě na čísle 326 998 201.

U zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude na stránkách školy a na hlavní budově školy nejpozději do 30. 4. 2020 zveřejněna informace o přijetí do první třídy.

Odklad školní docházky

V případě, že rodiče budou žádat  o odklad a již budou mít v den zápisu doporučení obou zařízení (školského poradenské zařízení a odborného lékaře-dětského nebo klinického psychologa), vyplní na místě žádost o odklad a zároveň obdrží rozhodnutí ředitelky školy  o odkladu.

Pokud rodiče odklad zvažují nebo ještě nemají v den zápisu obě doporučení, požádají o přijetí dítěte, obdrží žádost o odklad, kterou doručí do kanceláře zástupkyně ředitelky školy až spolu s doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (v co nejkratší době), nejpozději však do 31. května 2020. V den doručení  obdrží rodič rozhodnutí ředitelky školy o odkladu.

Průběh zápisu

Zápis bude probíhat v přátelském duchu, nejprve vyplníme a zkontrolujeme potřebné formuláře a pak bude následovat individuální rozhovor s dítětem, u kterého můžete, ale nemusíte být přítomni. Rozhovor bude zaměřen na motivaci dítěte, chceme, aby se do naší školy těšilo.

Pokud půjdete s dítětem k zápisu do více škol, žádáme vás, abyste nám tuto skutečnost nahlásili.

Ve šk. roce 2020/21 budeme otvírat 3 (4) první třídy podle počtu přihlášených dětí.

– zobrazeno 94x

Back to Top