Zápis z jednání náhradní valné hromady členů Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Čelákovicích dne 6. 11. 2019 od 16.50 hod

Místo: ZŠ Čelákovice, J.A. Komenského

Přítomni: Anna Králová, Jakub Žemlička, Jana Pávová, Adéla Dvořáková, Lenka Bohuslavová, Soňa Stuchlíková, Olga Nedomová, Eliška Matyášová, Petra Holovková, Marie Hotovská, Pavel Štrobl, Jana Kaplická, Martina Liberdová, Jan Kerečanin, Jana Stohrová, Hana Válková

Program:

  1. Předložení a schválení aktualizovaných stanov a názvu spolku
  2. Volba předsedy SRPŠ

Průběh jednání:

  1. Předložení a schválení aktualizovaných stanov a názvu spolku

Předložené aktualizované stanovy a název spolku „SRPŠ při ŽŠ v Čelákovicích, z.s.“ byly schváleny jednohlasně.

  1. Volba předsedy SRPŠ

Předsedou spolku byl jednohlasně zvolen Jakub Žemlička, který byl nejprve navržen jako kandidát.

Zapsala: Anna Králová

Ověřil: Jakub Žemlička

– zobrazeno 113x

Back to Top