Zápis z rodičovské schůzky třídy 8.A ze dne 14. 11. 2019.

 • Zahájení rodičovské schůzky v 17 hodin. Uvítání rodičů, prezenční listina.
 • Zpráva důvěrníka SRPŠ.
 • Projekt EDISON.

Termín návštěvy: 9.-13. 12. 2019, do školy přijede 6 zahraničních studentů (Gruzie, Mexiko, Rusko, Indonésie, Brazílie, Čína)

Změny v organizaci týdne – návštěvy žáků na hodinách studentů.

Každá třída si připraví jeden dárek pro některého ze studentů.

 • Velká Británie a Paříž.

Posun termínu 17.-23.5. 2019. První platbu je nutno provést do konce listopadu.

 • Nepřítomnost p. Bukač.

Tělesnou výchovu převezme p. Nechanický, zeměpis paní Říhová.

 • Zapomenuté věci v šatnách.

Věci budou po třídních schůzkách zlikvidovány.

 • Omluvenky

Škola akceptuje omluvenky jen v žákovské knížce nebo na omluvném formuláři školy.

 • Důležité termíny:

15. 11. – večerní běh Čelákovicemi

21. 11. – Vánoční laťka

25. 11. – zeměpisný pořad Srí Lanka

30. 11. – školní stánek – náměstí, rozsvěcení stromu

2. 12. – Mikulášská stezka odvahy

9.- 13.12. – EDISON

19. 12. – Vánoční slavík, následují třídní besídky

20. 12 – projektový den

23. 12. – 3. 1. – vánoční prázdniny

31. 1. pololetní prázdniny

 • Zhodnocení chování třídy.
 •  Zhodnocení prospěchu a informace o průběžném hodnocení jednotlivých žáků.
 • Individuální konzultace
 • Konec rodičovské schůzky v 19 hodin.

– zobrazeno 13x

Back to Top