ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY 8. A

  1. Zahájení
  2. Informace ze schůzky SRPŠ

Zástupci rodičů schválili návrh školy na čerpání finančních prostředků SRPŠ: balíček odměny 25 000,-Kč, hygiena 25 000,-Kč, knihy do školní knihovny 15 000,-Kč, protidrogová prevence 12 500,-Kč

  1. Omluvenky – především na TV a dřívější samostatné odchody žáků ze školy – pouze v žákovské knížce
  2. Personální podpora pod projektem EU od 1. 12. 2018

Školní speciální pedagog: Mgr. Tereza Doležalová (1. patro, chodba D, kancelář)

Kariérový poradce: Mgr. Michaela Rybová Danilová (poradenství žákům 8. a 9. tříd)

Školní psycholog – do června 2019

  1. Zájezd do Velké Británie

Torkey, hrabství Devon – 8. – 14. 6. 2019

přihláška na www. stránkách školy nebo u V. Michelčíkové – do 23. 11. 2018

cena 10 400,-Kč – na účet školy nebo v kanceláři školy

bližší info www stránky školy, hlavní nástěnka, facebook, V. Michelčíková osobně

  1. Sportovní kurz 8. ročníků – v květnu 2019, cena bude upřesněna

č. účtu: 15731201/0100, variabilní symbol: 122019, specifický symbol pro 8. A: 81

zpráva pro příjemce: jméno, příjmení, třída

veškeré platby lze rovněž provést hotově v kanceláři školy

  1. Školní časopis – hledáme sponzora pro cca 50 výtisků v tiskárně 3 – 4x / rok

 

zapsala Keřtofová

– zobrazeno 218x

Back to Top