Zápis ze třídní schůzky třídy 6.C dne 14.11.2019

1. Prezence účastníků

2. Omlouvání nepřítomnosti žáků – omluvenka musí být vždy v žákovské knížce.

3. Upozornění rodičů na informace zveřejněné na škole (hesla)

4. Informace o uskutečněných třídních/školních akcích

5. Plánované akce školy/třídy:

Vánoční laťka 21.11., přednáška o Srí Lance 25.11., zahájení adventu – školní stánek na náměstí 30.11., Mikulášská stezka odvahy 2.12., Edison – mezinárodní projekt 9.12. – 13.12., Vánoční slavík 19.12., Vánoční filmový festival 20.12. 

6. Celkové zhodnocení třídy, individuální konzultace – informace o prospěchu a chování žáků

– zobrazeno 37x

Back to Top