ZIMA v 2. D

Poslední zimní měsíc je téměř u konce, bohužel zimních radovánek si děti stále ještě dostatečně neužily. Až na několik chladnějších dnů je letošní zima velmi teplá a větší množství sněhu leží jen na horách.

Protože opravdová paní Zima již do rovinatého Polabí asi nepřijde, snažíme se zimní atmosféru vytvořit alespoň ve třídě.

Už před Vánocemi jsme začali se zimní výzdobou. Po celé třídě i na chodbě před vchodem do naší třídy jsou vystavené práce dětí z 2. D, které vytvořily v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností.

I letošní konec února náleží masopustnímu veselí, proto si děti vyrobily masky do masopustního průvodu a průvod také nakreslily. V hodině hudební výchovy se naučily písničku „Masopust držíme“ a opakují naučené písničky a tanečky o zimě.

Téma „Zima“ prolíná i dalšími učebními předměty. V českém jazyce čteme články o zimě, zimní přírodě, poznáváme lidová říkadla a pranostiky. Naučili jsme se básničku Jiřího Havla „Mrazíci“.

V prvouce jsme se zastavili u krmítka a u krmelce, mluvili jsme o zimní přírodě a počasí, povídali jsme o zimních svátcích a lidových zvycích.

V obrazové galerii najdete ukázky dětských prací a několik fotografií z poslední hodiny výtvarné výchovy, kdy jsme kreslili masopustní průvod.

 

Helena Kopecká

třídní učitelka 2. D

 

– zobrazeno 541x

Back to Top