• CENY OBĚDŮ

  Základní škola : 1. – 4. třída – 28,- Kč 5. – 9. třída – 30,- Kč Gymnázium : nižší gymnázium – 30,- Kč vyšší gymnázium – 32,- Kč VÝDEJ OBĚDŮ  11.20 – 14.00 hodin výdej zatavených obědů pouze v prvním dnu nemoci dítěte 11.20 – 14.00 hodin                  žáci a zaměstnanci ZŠ Komenského studenti a zaměstnanci Gymnázia […]

  Podrobnosti »
 • Platby obědů

  Na bankovní účtet KB: 115 – 460 583 02 67/ 0100 Zálohu na stravné ve výši 600,- Kč posílejte do 15.(určitého měsíce)předem na měsíc následující. Například v srpnu na září,v září na říjen….. Uveďte VARIABILNÍ  SYMBOL = evidenční číslo dítěte.Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.Zálohy posílejte bez prázdnin(naposledy v květnu na červen a pak v srpnu na září). Přeplatky […]

  Podrobnosti »
 • OBĚDY NA ZÁŘÍ 2022

  SE BUDOU PLATIT VE DNECH 29.8. + 30.8. + 31.8.2022  od 8.00 do 13.00 hodin PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK  2022/2023 NA MĚSÍC ZÁŘÍ: Rodiče žáků 1.tříd si musí v tyto dny přijít zaplatit obědy hotově a vyřídit si u paní Horové veškeré informace ohledně stravování. Na další měsíce si musí domluvit platbu obědů pouze […]

  Podrobnosti »
 • Výsledky přijímacích zkoušek do třídy se specializací

  K přijímacímu řízení do 6. třídy se specializací “anglický jazyk / matematika” se přihlásilo celkem 61 žáků. Ještě před termínem zkoušek, které se konaly 6.5.2022 (a v náhradním termínu 11.5.2022) se 6 dětí odhlásilo z důvodu přijetí na víceletá gymnázia nebo z jiného důvodu. Zkoušky tedy vykonalo 55 žáků a žákyň, z nichž se dalších 9 k dnešnímu dni dostalo […]

  Podrobnosti »
 • PŘIJÍMÁNÍ DO ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

  Vážení rodiče, v příštím školním roce 2022/2023 budeme postupovat při přijímání dětí do školní družiny dle následujících pravidel: Školní družina je určena žákům prvního stupně, přednostně však budou přijímáni do naplnění kapacity mladší žáci, konkrétně žáci 1.,2. a 3. ročníku, žáci dojíždějící a žáci obou zaměstnaných rodičů. Dítě může být přijato do ŠD až na […]

  Podrobnosti »
 • Žákům 5. tříd a jejich rodičům

  Milí páťáci, vážení rodiče, ve školním roce 2022/2023 bude opět na II. stupni naší  ZŠ otevřena jedna 6. třída se specializací „anglický jazyk / matematika“. Žáci této třídy budou mít v šestém ročníku o 1 hodinu navíc ve své specializaci oproti běžné třídě (na úkor 1 hodiny českého jazyka). Ve vyšších ročnících bude rozšířená výuka nahrazovat […]

  Podrobnosti »
 • Zápis do 1. třídy na školní rok 2022/23

  čtvrtek 7. 4.  13 – 17 hodin, pátek 8. 4.  13 – 16 hodin (dodatečný zápis bude 20. 4. 2022 po telefonické domluvě) se týká všech dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí, které dostaly v loňském roce odklad školní docházky. Zákonný zástupce je povinen podle § 36, Školského zákona č. 561/2004 […]

  Podrobnosti »
 • Vstupní dveře

  Vážení rodiče, vy, kteří chodíte pro děti do školní družiny nebo je doprovázíte do školy, jste jistě zaznamenali výměnu vstupních dveří, které zainvestovalo a zajistilo Město Čelákovice. Staré vchodové dveře byly již nefunkční a nezajišťovaly dostatečnou míru bezpečí. Aby nové dveře nenarážely do zdi budovy, instalovali jsme na vlastní náklady zábrany – zapuštěné kovové cca […]

  Podrobnosti »
 • Ředitelské volno

  Vážení rodiče, všichni jistě sledujete rekordní nárůsty počtu pozitivních občanů Česka i prudce se zvyšující křivku. Podobně – v menším měřítku – kopíruje tento stav i naše škola. Každý den tu s dětmi jsme a vidíme, jak přibývá pozitivních žáků i učitelů a situace se stále zhoršuje.  Bráníme se uzavření školy, ale nevíme, jak se bude situace […]

  Podrobnosti »

Back to Top