• Věc – přijetí do ŠD

  Do školní družiny na školní rok 2020-2021  byli přijati všichni žáci, jejichž rodiče řádně a včas (do 29.5.2020) odevzdali vyplněnou žádost o zařazení dítěte do ŠD. – zobrazeno 38x

  Podrobnosti »
 • Vážení rodiče, milé děti,

  letošní školní rok končí a věřme, že končí i mimořádná opatření a škola se v září otevře v běžném režimu, na který jsme zvyklí. Děkuji ještě jednou za to, jak jste vy, rodiče, k situaci v druhém pololetí školního roku přistoupili. Práce dětí a jejich přístup a míra učení v době uzavření školy se projeví v příštím školním roce, protože známky […]

  Podrobnosti »
 • Informace k čipovému systému vyzvednutí dítěte ze ŠD

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. V příštím školním roce 2020-21 bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém Bellhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.neurit.cz. Systém je založen na identifikačních čipech […]

  Podrobnosti »
 • Přijímací řízení do třídy se specializací – 2. kolo

  Dovolujeme si připomenout všem rodičům, kteří podali žádost o studuim svého dítěte ve třídě se specializací Aj / Ma a zároveň se ucházeli o studium na víceletém gymnáziu, aby písemně oznámili vedení školy výsledek přijímacího řízení na víceleté gymnázium, resp. aby písemně potvrdili, že dítě na gymnázium nenastoupí a zájem o třídu se specializací trvá […]

  Podrobnosti »
 • Informace k předávání vysvědčení

  Informace, jak bude probíhat předávání vysvědčení na naší škole, jsme na stránkách školy již uveřejnili.  I když nyní vyšlo doporučení MSMT ke způsobu předávání vysvědčení, pro naši školu se vydané pokyny nemění. Zvolili jsme formu předávání, kterou škola organizačně zvládne s ohledem na množství dětí, žákovských skupin a  stávající režim výuky.   Věříme a přejeme si, abychom […]

  Podrobnosti »
 • Vážení rodiče žáků 9. ročníků,

  dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní rozloučení s našimi deváťáky, které se uskuteční ve středu 24.6.2020 v 9.00 hod v atriu naší školy. Žáci tříd IX.A a IX.B obdrží závěrečné vysvědčení a pamětní listy. Rovněž budou uděleny pochvaly ředitelky školy, těm, kteří svědomitě plnili své studijní povinnosti nebo výborně reprezentovali školu ve vědomostních či sportovních soutěžích. Těšíme se […]

  Podrobnosti »
 • 1. třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

  1. třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 23. 6. v 17 hodin v jednotlivých třídách naší školy. Budeme otvírat 4 první třídy v počtech 17 – 23 dětí podle hygienických předpisů vztahujících se k velikosti učeben.   Zařazení vašeho dítěte najdete podle registračního čísla zde. Vzhledem ke stávající situaci žádáme rodiče o účast pouze jednoho zástupce […]

  Podrobnosti »
 • Konec výuky na základní škole v pátek 26. 6. 2020

  Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020, v pondělí 29. 6. a úterý 30. 6.  je vyhlášeno ředitelské volno.  Předání vysvědčení proběhne následujícím způsobem: 9. ročníky – slavnostní předání v atriu ve středu 24. 6. od 9 hodin 2. stupeň – předání ve čtvrtek 25. 6. 1. stupeň – předání v pátek 26. 6., pokyny pro […]

  Podrobnosti »
 • Hodnocení na konci školního roku 2019/20

  Při hodnocení žáků budeme vycházet z pokynů MŠMT: Vyhláška č.211–2020 – zde Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/20 – zde – zobrazeno 218x

  Podrobnosti »
 • Školní družina

  Vážení rodiče, vzhledem k uzavření škol (od 11.3.2020) budeme vracet poměrné částky z poplatku za školní družinu a družinové kroužky. Pokud bude Vaše dítě i v příštím školním roce ŠD navštěvovat, budeme poplatek převádět na 1.pololetí a Vy doplatíte 400Kč. Pokud již vaše dítě nebude příští školní rok ŠD navštěvovat, tuto částku Vám převedeme na účet. Do 19.6. […]

  Podrobnosti »

Back to Top