• Výsledky přijímacích zkoušek do třídy se specializací

  K přijímacímu řízení do 6. třídy se specializací “anglický jazyk / matematika” se přihlásilo celkem 61 žáků. Ještě před termínem zkoušek, které se konaly 6.5.2022 (a v náhradním termínu 11.5.2022) se 6 dětí odhlásilo z důvodu přijetí na víceletá gymnázia nebo z jiného důvodu. Zkoušky tedy vykonalo 55 žáků a žákyň, z nichž se dalších 9 k dnešnímu dni dostalo […]

  Podrobnosti »
 • PŘIJÍMÁNÍ DO ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

  Vážení rodiče, v příštím školním roce 2022/2023 budeme postupovat při přijímání dětí do školní družiny dle následujících pravidel: Školní družina je určena žákům prvního stupně, přednostně však budou přijímáni do naplnění kapacity mladší žáci, konkrétně žáci 1.,2. a 3. ročníku, žáci dojíždějící a žáci obou zaměstnaných rodičů. Dítě může být přijato do ŠD až na […]

  Podrobnosti »
 • Žákům 5. tříd a jejich rodičům

  Milí páťáci, vážení rodiče, ve školním roce 2022/2023 bude opět na II. stupni naší  ZŠ otevřena jedna 6. třída se specializací „anglický jazyk / matematika“. Žáci této třídy budou mít v šestém ročníku o 1 hodinu navíc ve své specializaci oproti běžné třídě (na úkor 1 hodiny českého jazyka). Ve vyšších ročnících bude rozšířená výuka nahrazovat […]

  Podrobnosti »
 • Zápis do 1. třídy na školní rok 2022/23

  čtvrtek 7. 4.  13 – 17 hodin, pátek 8. 4.  13 – 16 hodin (dodatečný zápis bude 20. 4. 2022 po telefonické domluvě) se týká všech dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí, které dostaly v loňském roce odklad školní docházky. Zákonný zástupce je povinen podle § 36, Školského zákona č. 561/2004 […]

  Podrobnosti »
 • Vstupní dveře

  Vážení rodiče, vy, kteří chodíte pro děti do školní družiny nebo je doprovázíte do školy, jste jistě zaznamenali výměnu vstupních dveří, které zainvestovalo a zajistilo Město Čelákovice. Staré vchodové dveře byly již nefunkční a nezajišťovaly dostatečnou míru bezpečí. Aby nové dveře nenarážely do zdi budovy, instalovali jsme na vlastní náklady zábrany – zapuštěné kovové cca […]

  Podrobnosti »
 • Ředitelské volno

  Vážení rodiče, všichni jistě sledujete rekordní nárůsty počtu pozitivních občanů Česka i prudce se zvyšující křivku. Podobně – v menším měřítku – kopíruje tento stav i naše škola. Každý den tu s dětmi jsme a vidíme, jak přibývá pozitivních žáků i učitelů a situace se stále zhoršuje.  Bráníme se uzavření školy, ale nevíme, jak se bude situace […]

  Podrobnosti »
 • Podmínky návratu do školy po karanténě nebo izolaci

  Vážení rodiče, od 11. 1. 2022 byla zkrácena karanténa a izolace na 5 dnů (od 17.1.2022 se karanténa týká i dětí očkovaných a i dětí, které v posledních 180 dnech onemocnění covid-19 prodělaly). Po této době se může dítě, pokud nejeví příznaky onemocnění, vrátit do školy (bez nutnosti PCR testu). Pokud se u dítěte v karanténě příznaky […]

  Podrobnosti »
 • Předávání informací o pozitivních výsledcích PCR testů

  Vážení rodiče, v souvislosti se současnou epidemiologickou situací, s preventivním testováním, součinností školy s KHS a na základě povinnosti škol předávat data a trasovat ve školách Vás žádáme, abyste v případě pozitivního výsledku PCR testu Vašeho dítěte bezodkladně informovali o této skutečnosti školu, a to v každém případě, tj. pokud dítě absolvovalo PCR test na základě […]

  Podrobnosti »
 • Screeningové testování

  Vážení rodiče, v prvních 14 dnech nového kalendářního roku nás čeká screeningové testování všech žáků bez ohledu na to, zda jsou očkováni nebo prodělali onemocnění covid-19 – testuje se vždy v pondělí a čtvrtek neinvazivními testy z kraje nosu Sejoy, které již děti znají z předešlých testovacích dnů (veškerou přípravu provádí učitel, dítě provádí pouze samoodběr). U […]

  Podrobnosti »

Back to Top