• Ředitelské volno

  Vážení rodiče, všichni jistě sledujete rekordní nárůsty počtu pozitivních občanů Česka i prudce se zvyšující křivku. Podobně – v menším měřítku – kopíruje tento stav i naše škola. Každý den tu s dětmi jsme a vidíme, jak přibývá pozitivních žáků i učitelů a situace se stále zhoršuje.  Bráníme se uzavření školy, ale nevíme, jak se bude situace […]

  Podrobnosti »
 • Podmínky návratu do školy po karanténě nebo izolaci

  Vážení rodiče, od 11. 1. 2022 byla zkrácena karanténa a izolace na 5 dnů (od 17.1.2022 se karanténa týká i dětí očkovaných a i dětí, které v posledních 180 dnech onemocnění covid-19 prodělaly). Po této době se může dítě, pokud nejeví příznaky onemocnění, vrátit do školy (bez nutnosti PCR testu). Pokud se u dítěte v karanténě příznaky […]

  Podrobnosti »
 • Předávání informací o pozitivních výsledcích PCR testů

  Vážení rodiče, v souvislosti se současnou epidemiologickou situací, s preventivním testováním, součinností školy s KHS a na základě povinnosti škol předávat data a trasovat ve školách Vás žádáme, abyste v případě pozitivního výsledku PCR testu Vašeho dítěte bezodkladně informovali o této skutečnosti školu, a to v každém případě, tj. pokud dítě absolvovalo PCR test na základě […]

  Podrobnosti »
 • Screeningové testování

  Vážení rodiče, v prvních 14 dnech nového kalendářního roku nás čeká screeningové testování všech žáků bez ohledu na to, zda jsou očkováni nebo prodělali onemocnění covid-19 – testuje se vždy v pondělí a čtvrtek neinvazivními testy z kraje nosu Sejoy, které již děti znají z předešlých testovacích dnů (veškerou přípravu provádí učitel, dítě provádí pouze samoodběr). U […]

  Podrobnosti »
 • LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 7. ROČNÍKŮ

  V termínu od 22.1. do 29.1. 2022 se uskuteční LVVK /lyžařský výchovně výcvikový kurz/ tříd 7.B,8.B ve Strážném v Krkonoších.V termínu od 19.2. do 26.2. 2022 se uskuteční LVVK tříd 7.A,7.C, též ve Strážném. Řadu let jezdíme  do této lokality na hotel VLTAVA. Chata ROUBENKA a DIANA, kde budeme ubytováni, jsou účelně zařízeny pro lyžařské výcviky.Pokoje jsou […]

  Podrobnosti »
 • Výstava výtvarných prací žáků druhého stupně na téma ZVÍŘE.

  Celý listopad pracovaly děti všech tříd druhého stupně při hodinách výtvarné výchovy na svém zvířeti. Z každé třídy byl poté vybrán alespoň jeden žák, jehož práce je na výstavě v prvním patře budovy školy na chodbě D u pracovny výtvarné výchovy vystavena. Výtvarnou techniku a motiv si mohl každý zvolit dle svého uvážení, takže zde můžete […]

  Podrobnosti »
 • I v této době chceme pomáhat

  Plány a představy o našem stánku u příležitosti slavnostního rozsvěcení stromu na čelákovickém náměstí zhatil covid. O letošních Vánocích jsme chtěli pomáhat těm, kteří nemají takové štěstí být zdraví – tedy neziskovým organizacím Život bez bariér a UMUN (umělci malující ústy a nohama), se kterými jsme v minulosti už spolupracovali. Rozhodli jsme se ale vytvořit si […]

  Podrobnosti »

Back to Top