• Výuka a testování žáků od 26.4.2021

  Vážení  rodiče, dovolujeme si Vás informovat, že změna mimořádného opatření  Ministerstva  zdravotnictví k omezení  provozu ve školách a školských zařízeních, která  začne platit od 26. 4. 2021 se nikterak nedotkla základních škol. To znamená, že i nadále pokračujeme ve stávajícím nastaveném režimu, tj. 1. – 5. třídy rotačním způsobem dle platných rozvrhů, 6. – 9. […]

  Podrobnosti »
 • PŘIJÍMÁNÍ DO ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

  Vážení rodiče, v příštím školním roce 2021/2022 budeme postupovat při přijímání dětí do školní družiny dle následujících pravidel: Školní družina je určena žákům prvního stupně, přednostně však budou přijímáni do naplnění kapacity mladší žáci, konkrétně žáci 1.,2. a 3. ročníku, žáci dojíždějící a žáci obou zaměstnaných rodičů. Dítě může být přijato do ŠD až na […]

  Podrobnosti »
 • Zápisy do 1. třídy

  Vážení rodiče, zápisy do 1. třídy jsou už ve své polovině. Prosíme všechny rodiče, kteří vyplnili elektronickou přihlášku, aby nám co nejdříve dodali žádost o přijetí, popř. žádost o odklad v papírové podobě. Připomínáme rodičům dětí, které dostaly v loňském roce odklad školní docházky, že i oni musí letos vyplnit a podat žádost o přijetí. Děkujeme všem […]

  Podrobnosti »
 • Informace pro žáky 9. tříd – konzultace

  Od pondělí 19.4.2021 nabízí naše škola možnost skupinových konzultací žákům 9. tříd v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky (Čj, Ma), a to v max. počtu 6 žáků v jedné skupině. Z tohoto důvodu je nutné se na jednotlivé konzultace přihlásit předem. Konzultace budou probíhat v rámci 6. vyučovacích hodin dle rozvrhu, který obdrží žáci a […]

  Podrobnosti »
 • Zápis do 1. třídy na šk. r. 2021/22

  se týká všech dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které dostaly v loňském roce odklad školní docházky. Zákonný zástupce je povinen podle § 36, Školského zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě k zápisu. Podle platných pokynů MŠMT proběhne u nás ve škole pouze formální část zápisu (bez osobní přítomnostidětí), a to takto: […]

  Podrobnosti »
 • Návrat žáků prvního stupně

  Dobrý den vážení rodiče, od pondělí 12. 4. 2021 se začne ve škole opět učit, byť jen na 1. stupni a v omezeném režimu, v tzv. systému rotační výuky. Znamená to, že do školy bude chodit jen polovina tříd 1. stupně, druhá polovina zůstává v systému distanční výuky. Po týdnu se třídy vystřídají. Z tabulky je patrné, které třídy […]

  Podrobnosti »
 • ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 12.4.

  Od 12.4. bude z organizačních důvodů ŠD pracovat v tomto režimu: ranní ŠD 6:15 – 7:45 pouze pro 1. a 2. ročníky Děti, které přijdou do ranní ŠD se budou testovat a rodič, který dítě přivede, počká na výsledek testu. odpolední ŠD do 17:30 pro 1., 2.,3. ročníky do 16:00  4. ročníky Děti budou odcházet ze ŠD […]

  Podrobnosti »
 • Volba 2. cizího jazyka pro žáky současných 6. tříd

  V úterý 6.4. 2021 bude žákům 6. tříd zaslán prostřednictvím komunikačního software MS TEAMS formulář za účelem volby 2. cizího jazyka. (Stejným způsobem, jako jsou žákům zadávány domácí úkoly.) Ve školním roce 2021 / 2022 si budoucí sedmáci budou moci volit z těchto jazyků: ruský jazyk, německý jazyk a španělský jazyk. Je však nutné zvolit i […]

  Podrobnosti »

Back to Top