3.A , branný den , ST 19.6.

Ve ST 19.6. jsme se dostavili do školy ve sportovním oblečení  a místo aktovek jsme měli batůžky s pitím a svačinou. Po vyhlášené výzvě k opuštění školy byli všichni žáci během pár minut před školou a potom se žáci 2. stupně zase odebrali na vyučování ( jejich branný den byl až 20.6. ) a pro žáky 1. stupně začalo dopoledne plné pestrých, zejména netradičních sportovních disciplín, které připravili učitelé TV naší školy a na stanovištích jim pomáhaly paní vychovatelky ze ŠD a paní asistentky. Děti vytvořily 3členná družstva ( dívky/ chlapci ). Hlavní část aktivit se odehrávala na našem krásném šk. hřišti, potom jsme se přesunuli na zahradu Domu děti , tam vědomostní disciplína a jízda zručnosti na kole. Závěr probíhal na dopravním hřišti : přeskoky na švihadle ( kolik skoků v daném čase ) a beseda s městským policistou. Ten naši třídu pochválil za pozornost, ukázněné chování i dotazy. Celé dopoledne byly děti z programu nadšené, závodily „naplno “  a litovaly , že ve 12.35  pro 3.A “ zazvonil zvonec “ ( zvonek ) a soutěží a zábavy byl konec.

Moc děkujeme organizátorům !!!

Jaké byli disciplíny na šk. hřišti : skok snožmo do dálky, hod plným míčem  (medicimbalem ), překážková slalomová dráha, hod gumovým granátem na 3 cíle s různým obodováním, slalom naslepo s navigací od spolužáků ze skupiny, penalty na malou branku. Podívejte se na fotky, i když úvodní 3 aktivity nezachyceny…nestihla jsem, bylo to rychlé střídání tříd : ))

Za 3.A  

Jitka Skálová , tř. uč.

– zobrazeno 22x

Back to Top