3.A v Muzeu Brandýs n/lL., interaktivní výstava : Ruce, ručky, ručičky 

Na výstavu jsme se vydali v pátek 17.5. dopoledne, cesta autobusem trvala necelou čtvrt hodinu. Autobus nás dovezl na brandýské náměstí a do muzea  to bylo “ pár “ kroků. Na začátku naší návštěvy se děti posadily v přízemním sále, kde jim pan průvodce s vysvětlováním ukazoval různé nářadí a předměty, které se berou do ruky, též rukavici patřící k brnění a meč s ochranným kováním rukojeti. Potom děti hrály hru na pozornost : dle pokynu ukázat dlaně nebo ruce zavřít v pěst, kdy pokyn vnímaly sluchem , ale pan průvodce “ pletl “ jejich zrak také ukazováním dlaní a uzavřených rukou v pěst. Dále se děti rozdělily na 2 týmy, červený a modrý a šli jsme do prostor v 1. patře. Tam pan průvodce vyprávěl o otiscích rukou nalezených v jedné pravěké jeskyni, na stěně byla velká fotka těchto otisků  a děti si zkusily na „papírovou skálu “ svoje otisky, pan průvodce jim potřel ruku smývatelnou barvou. Potom měly děti poznat předměty ve vitrínách : např. valchu, kalamář, natáčky. Další zábavné úkoly pro týmy byly: přiřadit k fotografiím rukou správné rukavice jako ochranné pomůcky, vytahovat z hromádky rozsypaných nařezaných tenkých lískových větviček jednotlivé kusy bez toho, aby se další pohnuly, stavění čtvercové hranice ( ohniště ) “ na rychlost a stabilitu „… z nařezaných březových větví, stavění věže z válcovitých odřezků, sestavování malinkého voru z korkových zátek s pomocí párátek, špejle, plachtičky z barevného papíru a spuštění výrobku na vodu ( v plechové vaničce )….to děti hodně zaujalo. Dále si zkusily uzlování, manipulaci s prstovou lopatičkou, kdy odebíraly obarvené zátky z hromady neobarvených. Dále se něco dozvěděly o otiscích prstů, prstenech a v další místnosti si mohly vyzkoušet stínové divadlo a různé motorické hračky ovládané rukama, třídění fazolí a čočky poslepu. Na výstavě jsme strávily 2 hodiny , které byly plné zábavy a rychle nám to uteklo. Výstava se nám velmi líbila.

Děti ze 3.A a tř. uč. J. Skálová

– zobrazeno 30x

Back to Top